Förbud mot eldning utomhus

Eldningsförbud råder från och med den 19 maj. Orsaken är den stora risken för mark- och skogsbränder. Eldningsförbudet gäller i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla. Förbudet gäller tills vidare.

Samråd: Detaljplan för Bokehall-Bokeslund

Syftet med aktualisering av planen är att anpassa den till modern standard för permanentbostäder, utan att förlora områdets naturnära karaktär. Samrådstiden är 10-31 oktober 2017. Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast den 31 oktober.

Uppdateringen innebär inga förändringar av gränser, däremot ändras egenskapsbestämmelserna. Byggrätten föreslås till exempel öka från 140 kvm till maximalt 220 kvm.

Samrådsmöte: Onsdagen den 18 oktober, kl.18.00 på Älvkullen, Älvgatan 2. Välkomna!

Samrådstid: är 10-31 oktober 2017. Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast den 31 oktober.

Planhandlingar och mer information

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.