Samråd – Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl. fastigheter (Maglehill)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra särskilt boende för äldre med upp till cirka 90 platser, förskola med cirka 8-9 avdelningar, skola för cirka 500 barn samt idrottshall med skolidrottsplats, en gång- och cykelväg mot Maglasäte med mera.

Detaljplanen för stadsdelens första etapp ställs ut för samråd den 21 maj – 11 juni 2019 tillsammans med stadsdelsprogram för västra Höör.

Läs om detaljplanen för del av Åkersberg 1:6 m fl. fastigheter (Maglehill).

Läs om stadsdelsprogram för västra Höör. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.