Skärpta restriktioner inför jul och nyår

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att minska spridningen av coronavirus (covid-19) i samhället. De nya föreskrifterna och råden börjar gälla på måndag den 14 december.

Jul- och nyårshelgerna närmar sig. Vanliga år är det många av oss som umgås med många släktingar eller vänner under storhelgerna. Men i år är det inte lämpligt att träffa många människor. Alla i samhället har nu en skyldighet att hjälpas åt att följa råden för att minska smittspridningen av coronavirus.

På Folkhälsomyndighetens webbsida kan du läsa de nya skärpta nationella föreskrifterna och nya allmänna råden i sin helhet. Nedan följer en kortare sammanfattning.

Umgås bara i en mindre krets

Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler du träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten och umgås i mindre kretsar. Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Att hålla avstånd, träffas utomhus eller träffas digitalt minskar risken för smittspridning. Du bör också undvika att ingå i flera olika grupper.

Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt. Att hålla avstånd, träffas utomhus eller träffas digitalt minskar risken för smittspridning.

Traditioner under smittsäkra former

Försök att anpassa era traditioner för att minimera risken för spridning av coronavirus (covid-19). Om du firar jul och vill ha en tomte, bör personen som är tomte komma från den mindre krets som du umgås med. Firar du flera högtider bör du hålla firandet i samma mindre krets varje gång.

Res säkert

Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. Inför kommande ledigheter och under julen är det viktigt att tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra.

Eventuella resor bör ske på ett säkert sätt, ur smittskyddssynpunkt:

  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Planera din resa så att du kan välja platsbokning.
  • Använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik där du inte kan boka platsbiljett.
  • Undvik avgångar med trängsel.
  • Om du utvecklar symtom på covid-19 på resmålet, isolera dig eller ta dig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Om du firar jul eller någon annan helgdag med släkt eller vänner på annan ort än den du bor på ska det vara i en mindre krets. Du bör inte träffa personer utanför den kretsen under helgerna, varken på hemorten eller på resmålet.

Undvik trängsel i jul- och mellandagshandeln

I samband med jul- och mellandagshandeln kan det kräva extra försiktighet för att undvika trängsel. Begränsa helst antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna, undvik att i onödan vistas i affärers och köpcentrums lokaler. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.

Om ensamhet

Just nu behöver vi undvika att träffa många olika personer och att undvika sociala sammanhang där många personer vistas samtidigt. Det här kan göra att man känner sig mer ensam än vanligt. Samtidigt är nära relationer och möten i vardagen viktiga för att må bra.

Om du själv känner dig ensam eller vill tipsa någon annan, finns det tips och stöd att få via stödlinjer, telefonjourer (1177) och webbsidor som Du är inte ensam om att känna dig ensam (Mind).

Barn och unga

Barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt motsvarande skolformer

Kalas, andra samlingar med många personer, eller att träffas i nya grupper är olämpligt. Däremot går det bra att leka i mindre grupper även utanför skolan eller förskolan, under förutsättning att alla är friska.

Det är viktigt att barn kan fortsätta med sina idrotts- och fritidsaktiviteter så långt det är möjligt. Idrottsföreningar liksom andra föreningar kan fortfarande anordna aktiviteter och enstaka tävlingar eller matcher. Däremot inte anordna cuper, lägerverksamhet eller liknande.

Unga i gymnasieålder

Unga i gymnasieålder (födda 2004 och tidigare) förväntas följa de allmänna råden precis som vuxna.

Det är bra om unga i gymnasieålder fortsätter med idrott och fritidsaktiviteter, men aktiviteterna bör genomföras på ett sätt som minimerar risken för smitta. Var utomhus så långt det går, håll avstånd, dela inte utrustning med varandra, undvik gemensamma omklädningsrum, res till och från aktiviteter individuellt och minimera antalet personer som träffas.

Här hittar du mer information

Läs föreskrifterna och råden i sin helhet hos Folkhälsomyndigheten:

Rekommendationer under kommande helger och högtider

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Tillägg från Höörs kommun gällande att undvika trängsel i jul- och mellandagshandeln: Många lokala handlare i Höörs kommun har satt upp gränser för hur många som maximalt ska befinna sig i lokalerna. I många fall finns också möjlighet att hämta upp sina inköp utanför butiken. Kontakta gärna din lokala handlare om du har frågor om detta.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.