Sommarjobbar för att minska tobaksbruket i skånska kommuner

Under tre veckor i sommar arbetar ett fyrtiotal ungdomar i Skåne med att ta fram egna informationskampanjer för att minska tobaksbruket. Kampanjerna riktas framför allt till yngre ungdomar från mellanstadiet och uppåt. 

Höörsungdomarna Anna Månsson, Melanie Vallejos Tapia och Elias Lennartsson.

Projektet samordnas av Länsstyrelsen Skåne och nio skånska kommuner deltar. De deltagande kommunerna är Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Lund, Sjöbo, Skurup och Trelleborg. Det tobaksförebyggande feriearbetet är en del i arbetet för att nå målet i Tobacco Endgame, eller ”Rökfritt Sverige 2025”. Det är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av flera organisationer som arbetar tobaksförebyggande och som den svenska regeringen har ställt sig bakom.

– Hittills har det varit jättebra och intressant, vi har fått lära oss mycket om tobak och hur det skadar kroppen på olika sätt. Vår grupp ska jobba vidare med att ta fram en kampanj som riktar sig till högstadieungdomar för att minska tobaksbruket i skolorna, säger Karolin Seger från Klippans kommun och en av deltagarna i projektet.

Färdiga kampanjer till hösten

Sommarjobbet ingår som ett av de arbeten som kommuner erbjuder ungdomar under sommaren och varar i cirka tre veckor. Under hösten ska resultatet av deras arbete presenteras och föras ut i kommunerna.

– Vi i vår grupp planerar att göra en kampanj som riktar sig till mellanstadieungdomar. Jag tror att det är bättre att försöka påverka de som ännu inte har börjat använda tobak, säger Acko Kraft från Kristianstads kommun och en av deltagarna.

– Jag var med förra året och vår kampanj fick jättebra respons från eleverna och det kändes väldigt givande. Nu känns det bra att kunna ge lite tillbaka lite av den erfarenhet som jag samlade på mig under förra omgången, säger Hanna Ivarsson från Hörby kommun som i år arbetar som handledare för ungdomarna från Hörby kommun.

Gedigen utbildning

Inom ramen för arbetet ingår det en veckas utbildning där deltagarna får utbildning i både tobakskunskaper och kampanjarbete. Under den andra veckan är deltagarna hemma i sina kommuner och fortsätter arbetet. Länsstyrelsen Skåne har anordnat de gemensamma utbildningsdagarna som inledde arbetsperioden.

Nio kommuner från Skåne deltar

Från Skåne är det nio kommuner som deltar, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Lund, Sjöbo, Skurup och Trelleborg och totalt 40 ungdomar. I samtliga kommuner finns det också handledare som följer och stöttar arbetet.

För mer information, kontakta Hanna Mann, länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksarbete på Länsstyrelsen Skåne, 0102 – 241 497, hanna.mann@lansstyrelsen.se eller någon av kontaktpersonerna i kommunerna:

Hässleholm: Anna Sjöholm 0451 – 267 460
Klippan: Sara Persson 0435 – 281 94
Skurup: Owe Rindstrand 0706 – 654 365
Kristianstad: Anna Nordin 0733 – 135 590
Trelleborg: Karin Jeppson 0708 – 817 298
Sjöbo: Björn Gustavsson 0416 – 270 54
Höör: Gull-Britt Persson 0413 – 281 59
Lund: Lina Trygg 046 – 359 64 21
Hörby: Caroline Johnsson 0729 – 887 581

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.