Tack för goda insatser under valet 2022

Efter en förtidsröstning som präglades av köer förlöpte valdagen utan större köbildning. Många Höörsbor röstade på valdagen och det var fler som röstade under förtidsröstningen i år än tidigare år. Nu är röstsedlarna på väg till Länsstyrelsen för kontrollräkning.

Anders Netterheim valnämndens ordförande, och Leif Alfredsson, kommunsekreterare med röstsedlar som ska transporteras till Länsstyrelsen för kontrollräkning.
Anders Netterheim valnämndens ordförande, och Leif Alfredsson, kommunsekreterare med röstsedlar som ska transporteras till Länsstyrelsen för kontrollräkning.

Det som kvarstår just nu är att transportera alla röster som har avlagts i Höörs kommun till länsstyrelsen för kontrollräkning. Det är valnämnden som ansvarar för att de kommer vidare, berättar Gunilla Dencker Skog, kanslichef i Höörs kommun.

Under valdagen var det inga långa köer i vallokalerna i Höör. För att undvika köbildning hade Höörs kommun mindre, jämnstora valdistrikt i år.

Lägre valdeltagande än 2018 enligt valmyndigheten.se

I år var valdeltagandet i Höör 81,9%, det vill säga 10 884 av 13 283 röstberättigade i Höör röstade under valperioden 2022. Något som kommer att revideras när alla rösterna är räknade. Valdeltagandet för alla röstberättigade i Sverige var 81,3% enligt nuvarande siffror på Valmyndighetens webbplats.

Jämfört med siffror från 2018 var deltagandet något lägre. 2018 röstade 86% av röstberättigade Höörsbor, det vill säga 10 976 av 12 763 röstberättigade.

Uppskattad ambulerande röstmottagning och möjlighet att ställa frågor om valet

Även i år fanns det möjlighet att rösta via bud eller ambulerande röstmottagare för de Höörsbor som hade svårt att ta sig till vallokalen. Höörs kommun hade möjlighet att åka ut med ambulerande röstmottagning även under valdagen. Något som uppskattades och även bidrog till att medborgare, som inte har förbokat ambulerade röstmottagare, fick möjlighet att få rösta med kort varsel.

Höörsborna kunde även ringa till mig och ställa frågor om valet mellan klockan 8 och 20 på valdagen. Det var något som uppskattades av många, berättar Gunilla Dencker Skog.

Rösträkningen rapporterades i tid trots svårigheter

Rösträkningen i Höör fungerade bra. Trots att valmyndigheten hade tekniska problem som gjorde det svårt att komma fram rapporterades Höörsbornas röster i rimlig tid.

Jag vill rikta ett stort tack till våra engagerade röstmottagare som arbetade med valet i år. Tack vare dem gick det att rösta utan större köbildning under valdagen. Vi kunde även rapportera in resultatet av rösträkningen i rimlig tid, säger Gunilla Dencker Skog, kanslichef i Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.