Tillfälliga körvägar för bussar i augusti och september

Flera busslinjer får både tillfälliga körvägar och hållplatslägen under två månader. Det beror dels på Höörs marknad och dels på att busshållplatser ska tillgänglighetsanpassas.

I samband med Höörs marknad, den 8-12 augusti stängs Mejerigatan för genomfart. Tillgänglighetsanpassningen av busshållplatserna på Bangårdsgatan beräknas pågå i knappt två månader, från den 7 augusti till den 30 september.

Trafikomläggning under arbete på Bangårdsgatan

Plats: Höörs station
Linje: 440, 441, 444, 445, 448, 469, 470, tågersättande buss och närtrafik
Giltighetstid: 7 augusti klockan 05.00 – 30 september klockan 16.00

Under arbetet med tillgänglighetsanpassning stängs ordinarie hållplatslägen.

Ny körväg:

Linje 445 får tillfälliga körvägar i respektive riktning.
Från stationen mot Pumpvägen: Bangårdsgatan-Åkersbergsgatan-Frostavallsvägen-Industrigatan.
Från Pumpvägen mot stationen: Industrigatan-Frostavallsvägen-Bangårdsgatan.

Linje 440, 441, 444, 448, 469, 470 och tågersättande buss kör enligt ordinarie linjesträckning (via vändslingan på Bangårdsgatan för att nå de tillfälliga hållplatslägena).

Hållplatser som påverkas: Hållplats Höörs station läge A, B, C och D stängs. Fem provisoriska hållplatslägen upprättas på motsatt sida Bangårdsvägen, för linje 469/470, 441, 444/445, 440/448/Närtrafik respektive tågersättande buss.

Trafikomläggning i samband med Höörs marknad

Plats: Mejerigatan och Södergatan, Höör
Linje: 440, 444, 445, 448, 469 och 470
Giltighetstid: 8 augusti klockan 16.00 – 12 augusti klockan 05.00

I samband med Höörs marknad stängs Mejerigatan för genomfart.

Nya körvägar:

Linje 440, 444, 469 och 470 får tillfälliga körvägar i respektive riktning enligt nedan.

Från Höörs station: Bangårdsgatan-Åkersbergsgatan-Frostavallsvägen-Malmövägen-Hörbyvägen-Skolgatan-Ågatan-Stenskogsvägen.
Mot Höörs station: Södergatan-Stenskogsvägen-Ågatan-Skolgatan-Hörbyvägen-Malmövägen-Frostavallsvägen-Bangårdsgatan.

Linje 445 får tillfälliga körvägar i respektive riktning enligt nedan.

Från Höörs station till Sätofta moturs: Bangårdsgatan-Åkersbergsgatan-Frostavallsvägen-Malmövägen-Hörbyvägen-Skolgatan-Ågatan-Stenskogsvägen.
Till Höörs station från Sätofta moturs: Malmövägen-Frostavallsvägen-Bangårdsgatan.
Från Höörs station till Sätofta medurs: Bangårdsgatan-Åkersbergsgatan-Frostavallsvägen-Malmövägen.
Till Höörs station från Sätofta medurs: Stenskogsvägen-Ågatan-Skolgatan-Hörbyvägen-Malmövägen-Frostavallsvägen-Bangårdsgatan.

Linje 448 får tillfälliga körvägar i respektive riktning enligt nedan.

Från Höörs station mot Norra Rörum moturs: Bangårdsgatan-Åkersbergsgatan-Frostavallsvägen-Tjörnarpsvägen.
Mot Höörs station medurs: Tjörnarpsvägen-Frostavallsvägen-Bangårdsgatan.

Hållplatser som påverkas:

Linje 440, 444, 445, 469 och 470: Hållplatserna Mejerigatan och Stenskogsvägen stängs med hänvisning till hållplats Höörs station samt till tillfällig hållplats Gamla torg.
Linje 448: Hållplatserna Mejerigatan, Stenskogsvägen och Gamla torg stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Höörs station.

Observera tillfälliga hållplatslägen vid hållplats Höörs station till och med 30 september 2019.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.