Tjänligt vatten vid samtliga badplatser i kommunen

Resultaten från de senaste badvattenproverna har kommit. Vattnet är nu tjänligt vid alla kommunala badplatser i kommunen. Tidigare prover visade att vattnet vid Gamla Boo bedömdes som "tjänligt med anmärkning".

Vattenkvaliteten vid samtliga badplatser i Höörs kommun bedöms nu vara ”tjänligt”

Det tidigare provet vid Gamla Boos badplats, som togs 18 juli, visade att Bakteriehalten av E.coli i vattnet var förhöjd. Vattenkvalitén bedömdes då som ”tjänligt med anmärkning”. Men nya, uppföljande, prover som nu analyserats visar att vattnet är ”tjänligt”.

Vad betyder tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att mängden bakterier av typerna E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet. Vi rekommenderar att undvika bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Badvattenprover

Under badsäsongen maj till augusti tas vattenprover ungefär var fjärde vecka på de kommunala badplatserna.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av bakterierna Escherichia coli (E. coli) och Intestinala Enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföring hos människor och andra varmblodiga djur, men ska normalt inte finnas i våra badvatten.

Resultaten av vattenproverna finns på kommunens hemsida och på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Normalt tar det omkring fyra arbetsdagar att få svar på vattenproverna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.