Torrt i skog och mark

Det är torrt i skog och mark vilket ökar risken för brand. Ska du bege dig ut i skog och mark i helgen och göra upp eld? I så fall behöver du vara försiktig.

Just nu råder stor eller mycket stor brandrisk och eld sprids lätt i skogsmark. Tänk på att all eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och tänk efter före. Du är ansvarig för att kontrollera om eldning är tillåtet och lämpligt.

Du är även ansvarig för att se till så att elden inte sprider sig, även om eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet kan leda till åtal.

Håll dig uppdaterad om brandrisknivåerna på SMHI:s webbplats.

På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du läsa mer om säkerhet vid eldning i skog och mark.

Inget eldningsförbud

Just nu är det tillåtet att elda, men det är ändå viktigt att tänka på säkerheten. Om det är torrt i markerna och risken för gräs- och skogsbrand är stor kan räddningstjänsten eller länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.