Trafiksäkerheten höjs under vägport vid Tjurasjö

Maglasätevägen stängs av, mellan Bangårdsgatan och Nya torg, under vecka 25 -27. Kommunen ska bredda cykelvägen och anlägga en cykelöverfart för att öka trafiksäkerheten.

Kommunen genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att förbättra för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid Tjurasjö. Vägporten vid järnvägen kommer att vara helt avstängd för motorfordonstrafik från den 17:e juni 07.00 till den 5:e juli 16.00

Kommunen ska:

  • bygga en upphöjd gång- och cykelöverfart (vid befintligt övergångsställe)
  • bredda cykelbanan för att göra mer plats vid överfarten
  • sätta ett räcke som separerar gång- och cykelbanan från körbanan.

Arbetet kommer att pågå i tre veckor och beräknas vara klart, till stora delar, vecka 27. Mindre färdigställande åtgärder genomförs vecka 32 men enligt planen ska allting vara helt klart innan skolorna börjar 15 augusti.

Karta som visar avstängd väg med röda kryss.

Bil- och busstrafik leds om

Vägporten kommer att vara helt avstängd för motorfordonstrafik vecka 25-27. Även busstrafiken påverkas och kommer att ledas om. Gång- och cykeltrafik kan passera arbetsområdet under hela byggtiden.

Varför görs detta?

De säkerhetshöjande åtgärderna görs eftersom det är en smal passage under vägporten och dålig sikt för alla trafikslag. När den nya skolan på Maglehill öppnar till hösten kommer fler skolbarn att använda cykelvägen. Övergångsstället behöver hastighetssäkras för att underlätta för överfart och höja trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.