Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Tre detaljplaner ute på samråd

Detaljplanerna rör bostäder vid Blommeröd, förskola i Sätofta och verksamhetsområdet norr om Höör. Samrådstiden är 16 februari till 9 mars. Synpunkter på detaljplanerna ska lämnas skriftligt senast den 9 mars.

Läs mer om detaljplanerna och ta del av planhandlingarna:

Del av Bosjökloster 1:595, Blommeröd

Sätofta 18:54 m. fl. fastigheter, ny förskola vid Sätoftaskolan

Sjunnerup 2:9 m. fl. Verksamhetsområde N södra delen och Ekeröd 6:4

Samrådsmöten

Samrådsmöte kommer att hållas för samtliga detaljplaner. Mer information finns på respektive sida. Välkomna!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.