Tre detaljplaner ute på samråd

Detaljplanerna rör bostäder vid Blommeröd, förskola i Sätofta och verksamhetsområdet norr om Höör. Samrådstiden är 16 februari till 9 mars. Synpunkter på detaljplanerna ska lämnas skriftligt senast den 9 mars.

Läs mer om detaljplanerna och ta del av planhandlingarna:

Del av Bosjökloster 1:595, Blommeröd

Sätofta 18:54 m. fl. fastigheter, ny förskola vid Sätoftaskolan

Sjunnerup 2:9 m. fl. Verksamhetsområde N södra delen och Ekeröd 6:4

Samrådsmöten

Samrådsmöte kommer att hållas för samtliga detaljplaner. Mer information finns på respektive sida. Välkomna!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.