Utveckling och restaurering i Enebacken

I Höörs mesta stadspark, Enebacken, pågår röjning och utbyte av träd. I nästa etapp ska parken utvecklas vidare med hjälp av alla förslag och synpunkter som kommit in från skolklasser och andra parkbesökare.

Röjningsarbetena uppe på kullen, själva Enebacken, sker för att återställa den till just en enebacke så som den kan ha sett ut för omkring 50 år sedan.

Närmare till vattnet

Samtidigt tas en del äldre björkar ner för att ersättas av nya träd. Vid sittplatsen intill kullen sänks dammens kanter så att det ska gå lättare att nå vattnet.

Personal på gatukontoret fäller en stor björk.
Justin O’Keeffe och Hisham Bukhari från kommunens gatukontor har just fällt en stor björk. Flera av björkarna i Enebacken börjar närma sig sin maximala ålder och ska bytas mot nya träd.

Belysning och sittplatser

I nästa etapp ska parken utvecklas vidare. Bland den mängd olika synpunkter som kommit in finns bland annat önskemål om fler sittplatser och belysning längs gångstigarna. Någon slags lekyta är också efterlängtad.

Till de lite vildare önskemålen hör en flytande brygga av glas och riktiga sköldpaddor i dammen. Genomgång av alla önske­mål och fortsatt planering pågår. Åtgärderna kommer att genomföras under hösten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.