Välkommen till höstens trygghetsvandring

Höörs kommun och polisen välkomnar dig som bor, vistas och verkar i Höör på en gemensam trygghetsvandring på torsdagen den 17 november klockan 17–19. Syftet med vandringen är att tillsammans vandra och inventera centrala Höör ur trygghetssynpunkt.

Genom att tillsammans titta på hur det ser ut i området kan kommunen och polisen arbeta vidare för att göra Höörs kommun säkrare, trevligare och tryggare för alla, säger Petra Geistrand, beredskapssamordnare i Höörs kommun.

Grundtanken är att du som bor och verkar i centrala Höör har störst kännedom om området och erfarenheter är som viktiga att ta tillvara.

Vandring med gemensam inventering

Under den gemensamma trygghetsvandringen tittar vi tillsammans på platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser. Vi tittar även på konkreta fysiska omständigheter som kan bidra till otryggheten. Syftet med vandringen är att gemensamt komma fram till förslag på större och mindre åtgärder för att göra centrala Höör tryggare för alla.

Alla är välkomna att delta

Vi samlas utanför entrén till kommunhuset den 17 november klockan 17 för att vandra tillsammans. Trygghetsvandringen inriktas på centrala Höör och avslutas utanför kommunhuset senast klockan 19. Ingen föranmälan krävs.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.