Västra stationsområdet börjar ta form

Stadsmässig bebyggelse, med stora och små lägenheter i ett mycket stationsnära läge. Ett förslag till detaljplan för den första etappen av Västra Stationsområdet går nu ut på samråd.

– Planen ligger i linje med modernt byggande. Vi vill förtäta och bygga nära kollektivtrafik, säger Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef på Höörs kommun.

Skiss över planerad bebyggelse på Västra stationsområdet i Höör
Västra Stationsområdet kommer att få karaktär av småstad, med hus i 3-7 våningar. Bilden är en skiss gjord utifrån förutsättningarna i förslaget till detaljplan. Slutresultatet kan skilja sig från bilden. Skiss: Fojab arkitekter

Lokal byggnadstradition

Det nya bostadsområdet ska följa en lokal byggnadstradition med sadeltak, höga socklar och fasader av tegel och puts. Varje byggnad får minst en entré mot Bangårdsgatan, så att husen inte sluter sig utan istället bidrar till en levande gatumiljö.
Området är i indelat i tre mindre kvarter, med ett torg närmast det gamla magasinet som bevaras för att ingå i den nya miljön. Hur magasinet ska användas är ännu inte klart. Den trädklädda sänkan bakom husen ingår också i planen och bevaras som naturmark.

Dialog med byggföretag

Detaljplanen är framtagen i samarbete med intresserade byggföretag, däribland Riksbyggen.
– Västra stationsområdet är ett stort projekt och det har varit viktigt att ha byggföretagen med i diskussionen redan från början, säger Rolf Carlsson.

Planering för etapp två är igång

Redan innan den första detaljplanen är helt klar inleds planeringen för nästa etapp. Hela Västra stationsområdet kommer när det är färdigbyggt att innehålla 200-250 bostäder. Men det kommer att dröja många år.
– En realistisk bedömning är att området kan vara färdigbyggt till år 2025, men det beror mycket på konjunktur och utveckling, säger Rolf Carlsson.

Samråd till 13 februari

Den detaljplan som nu tagits fram är ett förslag som ska ut på samråd, där alla är välkomna att lämna synpunkter. Samrådet varar under tiden 23 januari – 13 februari 2018. Samrådsmöte hålls den 30 januari. Efter samrådet omarbetas planen med ledning av de synpunkter som kommit in, för att sedan ställas ut en gång till. Planen beräknas vara helt färdig i september 2018.

Se planhandlingarna, läs mer om samrådet och hur du lämnar synpunkter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.