Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Vinnare i krislåda-tävlingen

Vad fattas i krislådan? Det vinnande svaret är mycket enkelt och belönas med en vev-radio som funkar fint utan ström.

”Jag tycker nog att salt och sockerpaket borde finnas med i denna beredskapslåda. Blir det varmt och du svettas mycket måste du kunna återställa vätskebalansen i kroppen” skriver tävlingens vinnare, som belönas med en vev-radio för sitt tips.

Värme kan också vara besvärligt

– Salt och socker är något man riskerar att missa och det saknas helt i checklistan, säger Petra Geistrand, beredskapssamordnare på Räddningstjänsten och enväldig domare i tävlingen.

– Vi tänker gärna på hur vi ska skydda oss mot kyla i en kris, men värme kan också vara besvärligt.

Hålla ordning i krislådan

Andra pris tilldelas förslaget ”Förnödenhetsbok”, en liten anteckningsbok där man skriver ner vad som finns i krislådan eller krisförrådet för att slippa inventera när krisen redan är framme.
– Med en sån lista kan man också hålla reda på när saker blir för gamla och behöver bytas ut, säger Petra Geistrand.

Hjärnan behöver sitt

På tredjeplats kommer ett lite avvikande men smart tips, nämligen: kortlek och tärningar.
– Det är lätt att vi bara fokuserar på det hårda, det som verkligen behövs för att överleva. Men hjärnan behöver sitt och man måste försöka ha det lite kul även i en jobbig situation.

Tack för många bra tips

Bland övriga tips som kommit in kan nämnas solcellsladdare, torkat kött och bär och ett tips som är mer handgripligt: Om strömmen går en längre tid och det är kallt ute måste man komma ihåg att tömma värmesystemet på vatten så att inte ledningarna fryser sönder. Tack till alla er som deltagit i tävlingen för många bra tips. Vinnarna kommer att kontaktas via mejl.

Tävlingen utlystes under Krisberedskapsveckan, som syftar till att hushållen ska bli mer medvetna om vikten av att vara rustad för en kris, till exempel långvariga strömavbrott. Reglerna var enkla. Titta igenom checklistan på mittuppslaget av broschyren Om krisen eller kriget kommer och kom med förslag på vad som fattas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.