Omsorg och stöd – lättläst

Alla människor har upp- och nedgångar i sina liv. Ofta hittar du själv en lösning. Men ibland behövs råd och stöd.

Kommunens socialtjänst finns till för att hjälpa och stödja.

Vi kan ge stöd till:

  • äldre personer som behöver hjälp,
  • personer med funktionsnedsättning,
  • personer och familjer som har för lite pengar,
  • personer och familjer som har andra problem,
  • viss sjukvård.

För att få:

  • hemtjänst,
  • dagverksamhet,
  • avlastning,
  • särskilt boende.

ska du kontakta en biståndshandläggare på kommunen.
Ring till kommunen, 0413 – 280 00, så får du veta mer.

För att få:

stöd och service till personer med funktionsnedsättning
ska du kontakta en handläggare på kommunen.
Ring till kommunen, 0413 – 280 00, så får du veta mer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.