Höörs kommuns arbetsmarknadsenhet

Två operativa avdelningar finns i denna enhet. Drivhuset som är en mötesplats och Växthuset som är en arbetsplats.

Vi arbetar med ett salutogent förhållningssätt och ett tillitsbaserat ledarskap där vi överlämnar ansvar och ger tillit till våra medarbetare, praktikanter och deltagare. Men det som grund hoppas vi att individerna stärker sin självbild och sitt självförtroende och hittar vägar för att bli eftertraktad arbetskraft.

Arbetsmarknadsenheten är också den verksamhet som medarbetare och chefer inom organisationen kan hänvisa till vid externa förfrågningar om praktik, arbetsträning eller annan jämförbar aktivitet från Arbetsförmedlingen och deras leverantörer av upphandlade tjänster, så kallade fristående aktörer. Frågorna kan röra samarbete avseende ”Rusta och Matcha2, Steg till arbete eller liknande. Hänvisningen sker då till: arbetsmarknadsenheten@hoor.se
Arbetsmarknadsstrategen (som är vår kontakt med Arbetsförmedlingen) kommer här att svara på era frågor. Detta är även den väg som Arbetsförmedlingens medarbetare inom etablering, jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för unga, ska indikera nya önskemål om individsamverkan. Detta i enlighet med Samverkansavtal mellan kommuner och Arbetsförmedlingen inom Sydvästra Skåne, 1 januari 2023.

Drivhuset

Vi stödjer nyanlända och andra medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden där aktiviteter som jobbsök, arbetsmarknadsinformation och stöd i digitala färdigheter finns tillgängliga för deltagarna.

Vi arbetar med Arbetsförmedlingen och med Försäkringskassan. Vi samarbetar också med andra kommunala verksamheter som kan leda till praktik eller anställning. Vi har dessutom god kontakt med frivilligorganisationer, näringsliv och många fler som kan vara nyckeln till hur just du ska få en anställning.

Växthuset

Växthuset är en arbetsplats med arbetsmarknadsåtgärder, samt kompetenshöjande verksamhet och praktik. Vi arbetar mot beställning internt i kommunen mot en subventionerad kostnad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.