Mittskåne satsar på vandrings- och cykelturism

Höörs kommun är en av tre kommuner som gör en särskild insats för besöksnäringengenom att utveckla MittSkåne till en destination för vandrings, cykel och -naturturism. I projektet inventerades vandrings-, vatten-, cykel-, och ridleder i Höörs, Eslöv och Hörby kommun. I oktober 2020 fick Visit MittSkåne 1,8 miljoner för att bygga vidare på detta i ett Leader-projekt.

Två personer vandrar på en väg i ett grönskande landskap. I bakgrunden en sjö.

I projektet har noder utvecklats, alltså knutpunkter där företagare och besökare möts. På det sättet stärks lokala samarbeten och destinationens attraktivitet som vandrings- och cykeldestination. Ytterligare ett syfte är att skapa förutsättningar för förbättrad folkhälsa för boende i området.

Attraktiva och kvalitetssäkrade turförslag ska göra valet av utflyktsmål så mycket enklare. Turförslag utvecklas inom projektet kopplat till noderna. De görs tillgängliga för besökare och näringsidkare för att öppna upp för nya arbetssätt och marknader i anslutning till turerna.

Med en utbildningssatsning ville projektet stötta MittSkånes företag med kompetens, inspiration och verktyg för att utvecklas ännu mer. Därför genomfördes föreläsningar, workshops, studiebesök och inspirationsträffar under 2021.

Genom samarbeten med aktiva aktörer, lokal dialog och koordinering av insatser ska projektets mål uppnås, leva vidare och utvecklas långsiktigt.

Slutrapport 2022

Projektet har nu nått vägs ände och du kan ta del av slutrapporten här.  

Logotyper

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.