Mittskåne satsar på vandrings- och cykelturism

Höörs kommun är en av tre kommuner som nu gör en särskild insats för besöksnäringen. Under 2019 togs det första steget för att utveckla MittSkåne till en destination för naturturism. Då inventerades vandrings-, vatten-, cykel-, och ridleder i Höörs, Eslöv och Hörby kommun. I oktober 2020 fick Visit MittSkåne 1,8 miljoner för att bygga vidare på detta i ett Leader-projekt. Nu är det fullt fokus på utveckling av vandrings- och cykelturism i MittSkåne!

Två personer vandrar på en väg i ett grönskande landskap. I bakgrunden en sjö.

I projektet utvecklas noder, alltså knutpunkter där företagare och besökare möts. På det sättet stärks lokala samarbeten och destinationens attraktivitet som vandrings- och cykeldestination. Ytterligare ett syfte är att skapa förutsättningar för förbättrad folkhälsa för boende i området.

Attraktiva och kvalitetssäkrade turförslag ska göra valet av utflyktsmål så mycket enklare. Turförslag utvecklas inom projektet kopplat till noderna. De görs tillgängliga för besökare och näringsidkare för att öppna upp för nya arbetssätt och marknader i anslutning till turerna.

Med en utbildningssatsning vill projektet stötta MittSkånes företag med kompetens, inspiration och verktyg för att utvecklas ännu mer. I den form som är möjlig kommer därför föreläsningar, workshops, studiebesök och inspirationsträffar att anordnas under 2021.

Genom samarbeten med aktiva aktörer, lokal dialog och koordinering av insatser ska projektets mål uppnås, leva vidare och utvecklas långsiktigt.

Logotyper

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.