Algblomning vid Sätofta badplats

På grund av algblomning avråder Höörs kommun från att bada vid Sätofta badplats. Det finns skyltar med information om algblomningen på badplatsen. Barn och husdjur är extra känsliga för algblomning.

Höörs kommun rekommenderar att inte bada vid Sätofta badplats. Om man får i sig vatten med blommande alger kan det leda till klåda, kräkningar och diarré.  Om du vistas kring badplatsen håll ett extra öga på barn och husdjur eftersom de är extra känsliga. Tänk på att hundar inte får vistas vid badplatserna i Höörs kommun under perioden 1 juni till 30 augusti.

Vad är algblomning?

Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men övergödning och kanske även överfiske av våra hav och sjöar har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren. När växtplankton massförökas kallas det algblomning.

Är algblomning giftigt?

Vissa arter av växtplankton och cyanobakterier bildar gifter (toxiner) som kan ge negativa hälsoeffekter hos djur och människor.

Algblomningarna kan ge hudirritation i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur. Det är i därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning för inte riskera att få i sig vattnet. Håll framför allt koll på barn och djur, det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten. Ring 1177 om du misstänker att du har sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten.

Hur ser algblomning ut?

Under perioder av lugnt väder och hög vattentemperatur kan plankton samlas i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt, resultatet liknas ofta vid rabarbersoppa.

Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög. Allt grumligt är dock inte algblomning. Losslitna alger och ansamlingar av pollen kan ibland likna algblomning.

Algblomning vid Sätofta badplats.
Exempel på hur algblomning kan se ut.

Vad ska man göra vid algblomning?

Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning, det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Det är säkrast att undvika att bada en period efter att algblomningen har försvunnit om vädret har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.