Badplatser

I Höörs kommun finns flera sjöar som erbjuder svalkande bad. Vid dessa finns sex badplatser som kommunen sköter om och håller fräscha under badsäsongen mellan den 1 juni och 31 augusti.

Kommunens personal ansvarar för skötseln av alla kommunala badplatser. Vi ser till att livräddningsutrustning kontrolleras, soptunnor töms och att toaletter är i gott skick.

Vi ser över alla badplatser minst två till tre gånger i veckan. Helgtillsyn sker på Vaxsjöns och Sätoftas badplatser under perioden 23 juni till 28 juli. Har du några synpunkter eller tips om hur vi kan göra badplatserna ännu bättre är du välkommen att höra av dig.

Kommunala badplatser

Badvattenprover var fjärde vecka

Under badsäsongen maj till augusti tas vattenprover ungefär var fjärde vecka på de kommunala badplatserna.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av bakterierna Escherichia coli (E. coli) och Intestinala Enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföring hos människor och andra varmblodiga djur, men ska normalt inte finnas i våra badvatten.

Resultaten av vattenproverna finns på kommunens hemsida och på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Normalt tar det omkring fyra arbetsdagar att få svar på vattenproverna.

Om vattnet är otjänligt

Om vattenprovet visar på otjänligt vatten, tas ett andra vattenprov en vecka efter det första. Om även det andra vattenprovet visar att vattnet är otjänligt, tas ett tredje vattenprov en vecka efter det andra. Om även det tredje vattenprovet visar att vattnet är otjänligt, så stängs badplatsen för bad tills resultatet av vattenprovet visar att vattnet är tjänligt.

Vi tittar också efter andra tecken på att badvattnet kan vara dåligt, till exempel riklig algblomning, vid behov en gång varje vecka.

Badvattenprover 2024

Tidpunkt för senaste badvattenproverna: 25 juni 2024

 • Sätofta badplats: Tjänligt
 • Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt
 • Tjörnarpssjön: Tjänligt
 • Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt
 • Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt
 • Vaxsjön: Tjänligt

Tidigare provtagning

Tidpunkt för badvattenprover: 11 juni 2024

 • Sätofta badplats: Tjänligt
 • Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt
 • Tjörnarpssjön: Tjänligt
 • Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt
 • Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt
 • Vaxsjön: Tjänligt med anmärkning

Vad betyder tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att mängden bakterier av typerna E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

 • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
 • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
 • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet. Vi rekommenderar att undvika bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Algblomning

Algblommande vatten kan vara giftigt att svälja, ge hudirritation i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur. Det är därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning.

Sök hjälp, genom att till exempel ringa till 1177 för sjukvårdsrådgivning, om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten. Läs mer om algblomning på havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Algblomningar kan ske hela året, men de potentiellt skadliga blomningarna är vanligast under högsommaren, juli till augusti och under hösten.

Tillgänglighetsanpassning

Vid Vaxsjöns badplats finns en tillgänglighetsramp ned i vattnet. Här finns också både tillgänglighetsanpassad toalett och utedusch. Östra badplatsen vid Dagstorpssjön går det bra att ta sig till med rullstol och barnvagn från parkeringen. Det är en naturbadplats och det finns dock ingen anpassad brygga eller ramp vid stranden. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett på parkeringen. Under badsäsong finns tillgänglighetsanpassade hyrtoaletter vid badplatsen i Gamla Boo.

Hundbad

Hundar får inte vara på Sätofta bad- och båtplats, Gamla Boo badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen vid Dagstorpssjön eller Tjörnarps badplats under perioden 1 juni till 30 september. På Västra badplatsen vid Dagstorpssjön är kopplade hundar välkomna att vistas och bada. Ledarhundar och assistanshundar är välkomna på alla badplatser.

Bada med häst

Hästar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Boo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och badplatsen i Tjörnarp under tiden den 1 juni till och med den 30 september.

Låna en flytväst

Hos Räddningstjänsten kan du låna en flytväst gratis till både barn och vuxna. En flytväst är en billig livförsäkring.

Felanmälan på anläggning

Gör en felanmälan i vår e-tjänst

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.