Badplatser

I Höörs kommun finns fyra sjöar som erbjuder svalkande bad. Vid dessa finns sex badplatser som kommunen sköter om och håller fräscha.

Kommunens personal ansvarar för skötseln av Höörs kommunala badplatserna. Vi ser till att soptunnor töms och att toaletter är i gott skick. Vid badväder har vi daglig tillsyn och skötsel av Vaxsjöns badplats. Övriga badplatser ser vi över 2-3 gånger i veckan. Helgtillsyn sker på Vaxsjöns badplats och Sätofta badplats.

Har du några synpunkter eller tips om hur vi kan göra badplatserna ännu bättre är du välkommen att höra av dig.

Badvattenprover

Under badsäsongen juni-augusti tas vattenprover var fjärde vecka på Höörs kommunala badplatser. Dessutom görs en okulär bedömning av vattnet minst en gång varje vecka under badsäsongen.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av Escherichia coli (E.coli) och Intestinala Enterokocker. Resultaten finns här på vår hemsida samt på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Där får du information om vattentemperatur och om vattnet vid badplatsen är godkänt för bad. Det tas inga prover på alger i vattnet. Vid förekomst av algblomning i vattnet bör man undvika att bada, läs mer här. Algblomningen påverkar inte analysresultatet av provtagningen som görs med avseende på E.coli och Intestinala Enterokocker.

Under 2017 tar vi prover följande datum:
• 2017-05-30 – Tjänligt resultat på alla badplatser.
• 2017-06-27 – Tjänligt resultat på alla badplatser.
• 2017-07-25 – Otjänligt Gamla Boo badplats, Tjänligt med anmärkning Sätofta badplats, övriga badplatser Tjänligt resultat.
• 2017-08-01 – Tjänligt vatten Sätofta badplats, Tjänligt med anmärkning Gamla Boo badplats.
• 2017-08-08 – Tjänligt vatten Gamla Boo badplats.
• 2017-08-15

Vid otjänligt vatten

Otjänligt resultat betyder att innehållet av Escherichia coli (E.coli) och Intestinala Enterokocker överstiger rekommendationer från Havs- och vattenmyndigheten.

Vid otjänligt resultat tas ett nytt vattenprov efter en vecka. Om resultatet visar på otjänligt vatten tas ytterligare ett vattenprov två veckor efter det första badvattenprovet. Påvisar resultatet att vattnet fortfarande är otjänligt stängs badplatsen för bad tills resultatet blir tjänligt igen. Kommunen kommunicerar löpande under tiden genom olika medier och på plats.

Vi rekommenderar att undvika bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Handikappanpassning

Till Östra badplatsen vid Dagtorpssjön går det bra att ta sig med rullstol och barnvagn. Det finns dessutom en handikappanpassad toalett på parkeringen. Under badsäsong finns även handikappanpassade hyrtoaletter vid Gamla Boos och Sätoftas badplatser. Vid Vaxsjön finns bryggor och en tre kilometer lång rullstolsvänlig slinga runt sjön.

Hundbad

Hundar och hästar får inte vara på Sätofta bad- och båtplats, Gamla Boo badplats, Vaxsjöns badplats, Östra och Västra badplatserna vid Dagstorpssjön eller Tjörnarps badplats och strandpromenad under perioden 1 juni – 30 september. Någon kommunal hundbadplats finns tyvärr inte i Höör.

Låna en flytväst

Hos Räddningstjänsten kan du låna en flytväst gratis till både barn och vuxna. En flytväst är en billig livförsäkring.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.