Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Badplatser

I Höörs kommun finns fyra sjöar som erbjuder svalkande bad. Vid dessa finns sex badplatser som kommunen sköter om och håller fräscha under badsäsongen mellan den 1 juni och 31 augusti.

Kommunens personal ansvarar för skötseln av alla kommunala badplatser. Vi ser till att livräddningsutrustning kontrolleras, soptunnor töms och att toaletter är i gott skick.

Vi ser över alla badplatser minst två till tre gånger i veckan. Helgtillsyn sker på Vaxsjöns och Sätoftas badplatser under perioden 5 maj till 14 augusti. Har du några synpunkter eller tips om hur vi kan göra badplatserna ännu bättre är du välkommen att höra av dig.

Kommunala badplatser

Badvattenprover

Under badsäsongen maj till augusti tas vattenprover ungefär var fjärde vecka på de kommunala badplatserna.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av bakterierna Escherichia coli (E. coli) och Intestinala Enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföring hos människor och andra varmblodiga djur, men ska normalt inte finnas i våra badvatten.

Resultaten av vattenproverna finns på kommunens hemsida och på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Normalt tar det omkring fyra arbetsdagar att få svar på vattenproverna.

Om vattnet är otjänligt

Om vattenprovet visar på otjänligt vatten, tas ett andra vattenprov en vecka efter det första. Om även det andra vattenprovet visar att vattnet är otjänligt, tas ett tredje vattenprov en vecka efter det andra. Om även det tredje vattenprovet visar att vattnet är otjänligt, så stängs badplatsen för bad tills resultatet av vattenprovet visar att vattnet är tjänligt.

Vi tittar också efter andra tecken på att badvattnet kan vara dåligt, till exempel riklig algblomning, vid behov en gång varje vecka.

2023 års provtagningsdatum och resultat

2023-08-18

Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt
Sätofta badplats: Tjänligt
Tjörnarpssjön: Tjänligt
Vaxsjön: Tjänligt

2023-07-18

Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt med anmärkning
Sätofta badplats: Tjänligt
Tjörnarpssjön: Tjänligt
Vaxsjön: Tjänligt

2023-07-04 omprov

Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt
Sätofta badplats: Tjänligt

2023-06-27

Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt med anmärkning
Sätofta badplats: Otjänligt
Tjörnarpssjön: Tjänligt
Vaxsjön: Tjänligt

2023-05-29

Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt
Sätofta badplats: Tjänligt
Tjörnarpssjön: Tjänligt
Vaxsjön: Tjänligt

Vad betyder tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att mängden bakterier av typerna E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet. Vi rekommenderar att undvika bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Algblomning

Algblommande vatten kan vara giftigt att svälja, ge hudirritation i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur. Det är därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning.

Sök hjälp, genom att till exempel ringa till 1177 för sjukvårdsrådgivning, om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten. Läs mer om algblomning på havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Algblomningar kan ske hela året, men de potentiellt skadliga blomningarna är vanligast under högsommaren, juli till augusti och under hösten.

Tillgänglighetsanpassning

Till Östra badplatsen vid Dagstorpssjön går det bra att ta sig med rullstol och barnvagn. Det finns dessutom en tillgänglighetsanpassad toalett på parkeringen. Under badsäsong finns tillgänglighetsanpassade hyrtoaletter även vid Gamla Boos och Sätoftas badplatser. Vid Vaxsjöns badplats finns en tillgänglighetsramp ned i vattnet.

Hundbad

Hundar får inte vara på Sätofta bad- och båtplats, Gamla Boo badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen vid Dagstorpssjön eller Tjörnarps badplats och strandpromenad under perioden 1 juni till 30 september. På Västra badplatsen vid Dagstorpssjön är kopplade hundar välkomna att vistas och bada.

Bada med häst

Hästar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Boo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och badplatsen i Tjörnarp under tiden den 1 juni till och med den 30 september.

Låna en flytväst

Hos Räddningstjänsten kan du låna en flytväst gratis till både barn och vuxna. En flytväst är en billig livförsäkring.

Felanmälan på anläggning

Gör en felanmälan i vår e-tjänst

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.