Badplatser

I Höörs kommun finns fyra sjöar som erbjuder svalkande bad. Vid dessa finns sex badplatser som kommunen sköter om och håller fräscha under badsäsongen mellan den 1 juni och 31 augusti.

Kommunens personal ansvarar för skötseln av alla kommunala badplatser. Vi ser till att livräddningsutrustning kontrolleras, soptunnor töms och att toaletter är i gott skick. Vi ser över alla badplatser minst 2 – 3 gånger i veckan. Helgtillsyn sker på Vaxsjöns och Sätoftas badplatser under perioden 5 maj – 14 augusti.

Har du några synpunkter eller tips om hur vi kan göra badplatserna ännu bättre är du välkommen att höra av dig.

Kommunala badplatser

Badvattenprover

Under badsäsongen maj – augusti tas vattenprover ungefär var fjärde vecka på de kommunala badplatserna. Om ett prov får anmärkning tas ett omprov. Dessutom kollar vi efter andra tecken på att badvattnet kan vara dåligt, till exempel riklig algblomning, vid behov en gång varje vecka.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av bakterierna Escherichia coli (E. coli) och Intestinala Enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföring hos människor och andra varmblodiga djur men ska normalt inte finnas i våra badvatten. Resultaten av vattenproverna finns här på vår hemsida samt på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Normalt tar det omkring fyra arbetsdagar att få svar på proverna.

Algblomning

Algblommande vatten kan vara giftigt att svälja, kan ge hudirritation i samband med bad och kan utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur. Det är därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning för att  inte riskera att få i sig vattnet. Algblomningar kan dyka upp i stort sett under hela året, men de potentiellt skadliga blomningarna är vanligast under högsommaren, juli-augusti, och delar av hösten. Är vattnet klart så är det ingen fara att bada, men avstå från bad när vattnet visar tydliga tecken på algblomning! Läs gärna mer om algblomning på hav- och vattenmyndighetens hemsida www.havochvatten.se

Håll framför allt koll på barn och djur, det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten. Sök hjälp, genom att till exempel ringa till 1177 för sjukvårdsrådgivning, om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten.

Vad betyder provsvaren?

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

2022 års provtagningsdatum och resultat

2022-05-24
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: tjänligt
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: tjänligt
Gamla Boo – Västra Ringsjön: tjänligt
Sätofta badplats: tjänligt
Tjörnarpssjön: tjänligt
Vaxsjön: tjänligt

2022-06-21
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: tjänligt
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: tjänligt
Gamla Boo – Västra Ringsjön: tjänligt
Sätofta badplats: tjänligt
Tjörnarpssjön: tjänligt
Vaxsjön: tjänligt

2022-07-19
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: tjänligt
Dagstorpssjön – Östra badplatsen:  tjänligt
Gamla Boo – Västra Ringsjön: tjänligt
Sätofta badplats: tjänligt
Tjörnarpssjön:  tjänligt
Vaxsjön: tjänligt

2022-08-16
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: tjänligt
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: tjänligt
Gamla Boo – Västra Ringsjön: tjänligt
Sätofta badplats: tjänligt
Tjörnarpssjön: tjänligt
Vaxsjön: tjänligt

Vad betyder tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att mängden bakterier av typerna E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.
  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet. Vi rekommenderar att undvika bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Vid otjänligt resultat tas ett nytt vattenprov efter en vecka. Om resultatet visar på otjänligt vatten tas ytterligare ett vattenprov två veckor efter det första badvattenprovet. Påvisar resultatet att vattnet fortfarande är otjänligt stängs badplatsen för bad tills resultatet blir tjänligt igen.

Tillgänglighetsanpassning

Till Östra badplatsen vid Dagstorpssjön går det bra att ta sig med rullstol och barnvagn. Det finns dessutom en tillgänglighetsanpassad toalett på parkeringen. Under badsäsong finns tillgänglighetsanpassade hyrtoaletter även vid Gamla Boos och Sätoftas badplatser. Vid Vaxsjöns badplats finns en tillgänglighetsramp ned i vattnet.

Hundbad

Hundar får inte vara på Sätofta bad- och båtplats, Gamla Boo badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen vid Dagstorpssjön eller Tjörnarps badplats och strandpromenad under perioden 1 juni – 30 september. På Västra badplatsen vid Dagstorpssjön är kopplade hundar välkomna att vistas och bada.

Bada med häst

Hästar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Boo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och badplatsen i Tjörnarp under tiden den 1 juni till och med den 30 september.

Låna en flytväst

Hos Räddningstjänsten kan du låna en flytväst gratis till både barn och vuxna. En flytväst är en billig livförsäkring.

Felanmälan på anläggning

Gör en felanmälan i vår e-tjänst

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.