Badplatser

I Höörs kommun finns fyra sjöar som erbjuder svalkande bad. Vid dessa finns sex badplatser som kommunen sköter om och håller fräscha.

Kommunens personal ansvarar för skötseln av alla kommunala badplatser. Vi ser till att soptunnor töms och att toaletter är i gott skick. Vi ser över alla badplatser minst 2-3 gånger i veckan. Helgtillsyn sker på Vaxsjöns badplats.

Har du några synpunkter eller tips om hur vi kan göra badplatserna ännu bättre är du välkommen att höra av dig.

Badvattenprover

Under badsäsongen juni-augusti tas vattenprover var fjärde vecka på de kommunala badplatserna. Om ett prov får anmärkning tas ett omprov. Dessutom kollar vi efter andra tecken på att badvattnet kan vara dåligt, som till exempel riklig algblomning, vid behov en gång varje vecka.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av bakterierna Escherichia coli (E. coli) och Intestinala Enterokocker. Resultaten finns här på vår hemsida samt på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Normalt tar det omkring fyra arbetsdagar att få svar på vattenproverna.

Vi tar inga regelbundna prover på alger i vattnet. Vid riklig algblomning bör du undvika att bada. Läs mer om algblomning på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Årets provtagningsdatum och resultat

2018-05-29: Tjänligt vatten på samtliga badplatser
2018-06-26: Tjänligt vatten på samtliga badplatser
2018-07-24: Tjänligt vatten på samtliga badplatser, algblomning vid Gamla Boo
2018-08-14: Tjänligt vatten på samtliga badplatser förutom Gamla Boo och Sätofta badplats som är “Tjänligt med anmärkning”.
2018-08-21: Tjänligt vatten på Sätofta badplats men fortfarande “Tjänligt med anmärkning” i Gamla Boo.

Vad betyder tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att mängden bakterier av typerna E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.
  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet. Vi rekommenderar att undvika bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Vid otjänligt resultat tas ett nytt vattenprov efter en vecka. Om resultatet visar på otjänligt vatten tas ytterligare ett vattenprov två veckor efter det första badvattenprovet. Påvisar resultatet att vattnet fortfarande är otjänligt stängs badplatsen för bad tills resultatet blir tjänligt igen.

Handikappanpassning

Till Östra badplatsen vid Dagstorpssjön går det bra att ta sig med rullstol och barnvagn. Det finns dessutom en handikappanpassad toalett på parkeringen. Under badsäsong finns handikappanpassade hyrtoaletter även vid Gamla Boos och Sätoftas badplatser. Däremot finns ingen ramp för bad på någon av våra badplatser.

Hundbad

Hundar får inte vara på Sätofta bad- och båtplats, Gamla Boo badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen vid Dagstorpssjön eller Tjörnarps badplats och strandpromenad under perioden 1 juni – 30 september. På Västra badplatsen vid Dagstorpssjön är det tillåtet för kopplade hundar att vistas och bada.

Bada med häst

Hästar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Bo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och badplatsen i Tjörnarp under tiden den 1 juni till och med den 30 september.

Låna en flytväst

Hos Räddningstjänsten kan du låna en flytväst gratis till både barn och vuxna. En flytväst är en billig livförsäkring.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.