Badplatser

I Höörs kommun finns fyra sjöar som erbjuder svalkande bad. Vid dessa finns sex badplatser som kommunen sköter om och håller fräscha under badsäsongen mellan den 1 juni och 31 augusti.

Kommunens personal ansvarar för skötseln av alla kommunala badplatser. Vi ser till att livräddningsutrustning kontrolleras, soptunnor töms och att toaletter är i gott skick. Vi ser över alla badplatser minst 2 – 3 gånger i veckan. Helgtillsyn sker på Vaxsjöns och Sätoftas badplatser under perioden 9 maj – 22 augusti.

Har du några synpunkter eller tips om hur vi kan göra badplatserna ännu bättre är du välkommen att höra av dig.

Kommunala badplatser

Badvattenprover

Under badsäsongen maj – augusti tas vattenprover ungefär var fjärde vecka på de kommunala badplatserna. Om ett prov får anmärkning tas ett omprov. Dessutom kollar vi efter andra tecken på att badvattnet kan vara dåligt, som till exempel riklig algblomning, vid behov en gång varje vecka.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av bakterierna Escherichia coli (E. coli) och Intestinala Enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföring hos människor och andra varmblodiga djur men ska normalt inte finnas i våra badvatten. Resultaten av vattenproverna finns här på vår hemsida samt på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Normalt tar det omkring fyra arbetsdagar att få svar på proverna.

Vi tar inga regelbundna prover på alger i vattnet. Vid riklig algblomning bör du undvika att bada. Läs mer om algblomning på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

2021 års provtagningsdatum och resultat

2021-05-25
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt badvatten, 15 grader
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt badvatten, 15 grader
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt badvatten, 14 grader
Sätofta badplats: Tjänligt badvatten, 15 grader
Tjörnarpssjön: Tjänligt badvatten, 15 grader
Vaxsjön: Tjänligt badvatten, 15 grader

2021-06-22
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt badvatten, 24 grader
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt badvatten, 24 grader
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt badvatten, 24 grader
Sätofta badplats: Tjänligt badvatten, 25 grader,
Tjörnarpssjön: Tjänligt badvatten, 24 grader
Vaxsjön: Tjänligt badvatten, 24 grader

2021-07-20
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt badvatten, 24 grader
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt badvatten, 24 grader
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt badvatten, 23 grader
Sätofta badplats: Tjänligt badvatten, 24,5 grader
Tjörnarpssjön: Tjänligt badvatten, 24,5 grader
Vaxsjön: Tjänligt badvatten, 23,5 grader

2021-08-17
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt badvatten, 20 grader
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt badvatten, 20 grader
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt med anmärkning. Nytt prov tas under vecka 34. 19 grader
Sätofta badplats: Tjänligt badvatten, 20 grader
Tjörnarpssjön: Tjänligt badvatten, 20 grader
Vaxsjön: Tjänligt badvatten, 20 grader

Vad betyder tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att mängden bakterier av typerna E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.
  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet. Vi rekommenderar att undvika bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Vid otjänligt resultat tas ett nytt vattenprov efter en vecka. Om resultatet visar på otjänligt vatten tas ytterligare ett vattenprov två veckor efter det första badvattenprovet. Påvisar resultatet att vattnet fortfarande är otjänligt stängs badplatsen för bad tills resultatet blir tjänligt igen.

Tillgänglighetsanpassning

Till Östra badplatsen vid Dagstorpssjön går det bra att ta sig med rullstol och barnvagn. Det finns dessutom en tillgänglighetsanpassad toalett på parkeringen. Under badsäsong finns tillgänglighetsanpassade hyrtoaletter även vid Gamla Boos och Sätoftas badplatser. Vid Vaxsjöns badplats finns en tillgänglighetsramp ned i vattnet.

Hundbad

Hundar får inte vara på Sätofta bad- och båtplats, Gamla Boo badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen vid Dagstorpssjön eller Tjörnarps badplats och strandpromenad under perioden 1 juni – 30 september. På Västra badplatsen vid Dagstorpssjön är kopplade hundar välkomna att vistas och bada.

Bada med häst

Hästar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Boo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och badplatsen i Tjörnarp under tiden den 1 juni till och med den 30 september.

Låna en flytväst

Hos Räddningstjänsten kan du låna en flytväst gratis till både barn och vuxna. En flytväst är en billig livförsäkring.

Felanmälan på anläggning

Jag vill göra en felanmälan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.