Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Badplatser

I Höörs kommun finns fyra sjöar som erbjuder svalkande bad. Vid dessa finns sex badplatser som kommunen sköter om och håller fräscha under badsäsongen mellan den 1 juni och 31 augusti.

Kommunens personal ansvarar för skötseln av alla kommunala badplatser. Vi ser till att livräddningsutrustning kontrolleras, soptunnor töms och att toaletter är i gott skick. Vi ser över alla badplatser minst 2 – 3 gånger i veckan. Helgtillsyn sker på Vaxsjöns badplats under perioden 1 juni – 31 augusti.

Har du några synpunkter eller tips om hur vi kan göra badplatserna ännu bättre är du välkommen att höra av dig.

Kommunala badplatser

Badvattenprover

Under badsäsongen maj – augusti tas vattenprover ungefär var fjärde vecka på de kommunala badplatserna. Om ett prov får anmärkning tas ett omprov. Dessutom kollar vi efter andra tecken på att badvattnet kan vara dåligt, som till exempel riklig algblomning, vid behov en gång varje vecka.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av bakterierna Escherichia coli (E. coli) och Intestinala Enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföring hos människor och andra varmblodiga djur men ska normalt inte finnas i våra badvatten. Resultaten av vattenproverna finns här på vår hemsida samt på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Normalt tar det omkring fyra arbetsdagar att få svar på proverna.

Vi tar inga regelbundna prover på alger i vattnet. Vid riklig algblomning bör du undvika att bada. Läs mer om algblomning på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

2019 års provtagningsdatum och resultat

2019-05-21:
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt vatten, 18,2 grader.
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt vatten, 17,2 grader.
Sätofta badplats: Tjänligt vatten, 15,4 grader.
Tjörnarpssjön: Tjänligt vatten, 16,5 grader.
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt vatten, 15,7 grader.
Vaxsjön: Tjänligt vatten, 18,8 grader.

2019-06-18:
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt vatten, 19,5 grader.
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt vatten, 20,7 grader.
Sätofta badplats: Tjänligt vatten, 23,7 grader.
Tjörnarpssjön: Tjänligt vatten, 20 grader.
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt vatten, 21,5 grader.
Vaxsjön: Tjänligt vatten, 20,3 grader.

2019-07-09:
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt vatten, 17,1 grader.
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt vatten, 17,3 grader
Sätofta badplats: Tjänligt vatten, 17,4 grader
Tjörnarpssjön: Tjänligt vatten, 17,1 grader
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt vatten, 17,2 grader
Vaxsjön: Tjänligt vatten, 17,2 grader

2019-08-13:
Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt vatten, 20,5 grader
Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt, 20,5 grader
Sätofta badplats: Tjänligt, 19,7 grader
Tjörnarpssjön: Tjänligt vatten, 19,7 grader
Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt med anmärkning, 19,8 grader.
Vaxsjön: Tjänligt vatten, 20,2 grader

Vad betyder tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att mängden bakterier av typerna E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.
  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet. Vi rekommenderar att undvika bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Vid otjänligt resultat tas ett nytt vattenprov efter en vecka. Om resultatet visar på otjänligt vatten tas ytterligare ett vattenprov två veckor efter det första badvattenprovet. Påvisar resultatet att vattnet fortfarande är otjänligt stängs badplatsen för bad tills resultatet blir tjänligt igen.

Handikappanpassning

Till Östra badplatsen vid Dagstorpssjön går det bra att ta sig med rullstol och barnvagn. Det finns dessutom en handikappanpassad toalett på parkeringen. Under badsäsong finns handikappanpassade hyrtoaletter även vid Gamla Boos och Sätoftas badplatser. Däremot finns ingen ramp för bad på någon av våra badplatser.

Hundbad

Hundar får inte vara på Sätofta bad- och båtplats, Gamla Boo badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen vid Dagstorpssjön eller Tjörnarps badplats och strandpromenad under perioden 1 juni – 30 september. På Västra badplatsen vid Dagstorpssjön är kopplade hundar välkomna att vistas och bada.

Bada med häst

Hästar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Boo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och badplatsen i Tjörnarp under tiden den 1 juni till och med den 30 september.

Låna en flytväst

Hos Räddningstjänsten kan du låna en flytväst gratis till både barn och vuxna. En flytväst är en billig livförsäkring.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.