Allt fler installerar solceller

Under 2017 ökade antalet solcellsanläggningar i Höör från 43 till 53, med en sammanlagd effekt på 501 kW. En förklaring är möjligheten att söka investeringsstöd.

Allt fler installerar solceller på sina tak, det gäller både villaägare och företag. I hela Skåne installerades 11,4 MW solceller under 2017. I slutet av året fanns sammanlagt 34,9 MW installerat, vilket motsvarar 240 000 kvadratmeter solceller och en årlig produktion av hushållsel till 6 300 familjer.

Tio nya anläggningar

I Höör har tio nya anläggningar har kommit på plats under 2017. De totalt 53 anläggningarna i kommunen har en sammanlagd effekt på 501 kW och en elproduktion på cirka 450 000 kWh per år, vilket motsvarar hushållsel till 90 villor.
Högst kapacitet finns i Helsingborg, Lund och Malmö medan Simrishamn leder solcellsligan stort i relation till antalet invånare.

Diagram: solcellskapaciteten i Höör ökar
Energiproduktion från solceller ökar snabbt i Höör, liksom i övriga Skåne.

Möjlighet till investeringsstöd

Antalet solcellsanläggningar har ökat rejält på bara några få år. En förklaring är möjligheten för både företag och privatpersoner att söka investeringsstöd. Stödet täcker 30 procent av kostnaden. Information om solcellsstödet hittar du på Energimyndighetens hemsida

Mer skånsk solcellstatistik finns på Solar Region Skånes hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.