Årskurs fyra stannar i Tjörnarp

De sju elever på Tjörnarps skola som till hösten ska börja årskurs 4 kommer att få gå kvar i Tjörnarp nästa läsår. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden igår kväll.

På sitt förra sammanträde beslutade barn- och utbildningsnämnden att blivande årskurs 5-6 skulle flytta från Tjörnarp till Enebackeskolan i Höör, men att möjligheten att låta de blivande fyrorna gå kvar i åldersblandad klass med årskurs tre skulle utredas för beslut på majsammanträdet.

Det förslag till beslut som fanns inför gårdagens sammanträde var att även fyrorna skulle flytta till Höör. Men efter omröstning blev beslutet att låta eleverna stanna i Tjörnarp. Beslutet röstades igenom med minsta möjliga marginal, fem röster av nio.

Se handlingar från sammanträdet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.