Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Återkoppling på medborgarlöftena i Höör 2019

Inför 2019 tog polisen och kommunen gemensamt fram medborgarlöften som innehöll sex olika löften till medborgarna. Löftena innehöll allt från trafik, droger, trygghetsdialoger, klotter, tillsynsbesök samt trygghetshöjande åtgärder i byn.

I stort sett har vi uppfyllt löftena men vi måste utvärdera mer om vad det brottsförebyggande arbetet har haft för effekt på tryggheten i Höörs kommun och hur vi ska utveckla arbetet 2020.

Trygghetsmätningarna som genomförs varje år i kommunen visade 2019 på en ökad trygghet överlag. Det som sticker ut år från år är trafiken med hastigheter, buskörningar och trimmade mopeder.

Vill du ta del av återkopplingen på medborgarlöftena 2019 så finns hela dokumentet att ta del av på polisen.se samt på sidan Brottsförebyggande arbete.

Hälsningar kommunpolis Anna Johansson och Säkerhets- och Trygghetssamordnare Dan Bengtsson

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.