Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Återkoppling på medborgarlöftena i Höör 2019

Inför 2019 tog polisen och kommunen gemensamt fram medborgarlöften som innehöll sex olika löften till medborgarna. Löftena innehöll allt från trafik, droger, trygghetsdialoger, klotter, tillsynsbesök samt trygghetshöjande åtgärder i byn.

I stort sett har vi uppfyllt löftena men vi måste utvärdera mer om vad det brottsförebyggande arbetet har haft för effekt på tryggheten i Höörs kommun och hur vi ska utveckla arbetet 2020.

Trygghetsmätningarna som genomförs varje år i kommunen visade 2019 på en ökad trygghet överlag. Det som sticker ut år från år är trafiken med hastigheter, buskörningar och trimmade mopeder.

Vill du ta del av återkopplingen på medborgarlöftena 2019 så finns hela dokumentet att ta del av på polisen.se samt på sidan Brottsförebyggande arbete.

Hälsningar kommunpolis Anna Johansson och Säkerhets- och Trygghetssamordnare Dan Bengtsson

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.