Åtgärder mot oro på Sätoftaskolan

Under våren har det av och till varit oroligt på Sätoftaskolans högstadium, därför sätter skolan nu in väktare fram till terminsslutet.

Några elever har under en tid kränkt andra elever och personal, både verbalt och fysiskt. Polisanmälningar och orosanmälningar till sociala myndigheter har skett kontinuerligt och åtgärder vidtagits för att få en bra undervisningssituation.

Men till följd av ytterligare händelser under den senaste tiden tar skolan nu till mer kraftfulla metoder för att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och personal, däribland att kalla in väktare. Väktaren kommer att finnas på högstadiet terminen ut.

– Vi vill att eleverna ska få lugna dagar fram till skolavslutningen, säger skolans rektor Anna Sjöbeck.

De elever som orsakat oron kommer också att stängas av från undervisningen under en vecka, till att börja med

– Man ska komma ihåg att syftet med en avstängning inte är att straffa eleverna, utan att ge skolan andrum för att undersöka och hitta lösningar, säger Anna Sjöbeck.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.