Avveckling av mindre förskola

Konvaljens förskola kommer att avvecklas senast vid årsskiftet. Beslutet fattades av Barn- och utbildningsnämnden i går och är en av de åtgärder som genomförs för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna.

De vårdnadshavare som är berörda har tidigare informerats om en eventuell avveckling och haft möjlighet att ange önskemål om alternativ. Plats för Konvaljens barn finns redan idag på andra enheter och många föräldrar har valt att flytta sina barn redan från och med höstterminen.

Beslutet fattades av en enig nämnd. Förskolan Konvaljen är en mindre enhet med två avdelningar, vilket bland annat gör att det är svårt att rekrytera förskollärare och att vikariekostnaderna är relativt höga.

Läs handlingarna (punkt 12)

Protokollet justeras och publiceras på måndag den 25 juni.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.