Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Avveckling av mindre förskola

Konvaljens förskola kommer att avvecklas senast vid årsskiftet. Beslutet fattades av Barn- och utbildningsnämnden i går och är en av de åtgärder som genomförs för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna.

De vårdnadshavare som är berörda har tidigare informerats om en eventuell avveckling och haft möjlighet att ange önskemål om alternativ. Plats för Konvaljens barn finns redan idag på andra enheter och många föräldrar har valt att flytta sina barn redan från och med höstterminen.

Beslutet fattades av en enig nämnd. Förskolan Konvaljen är en mindre enhet med två avdelningar, vilket bland annat gör att det är svårt att rekrytera förskollärare och att vikariekostnaderna är relativt höga.

Läs handlingarna (punkt 12)

Protokollet justeras och publiceras på måndag den 25 juni.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.