Dags att nominera Årets goda kraft och Årets Höörsambassadör

Nu kan du skicka in din nominering både till Årets goda kraft och Årets Höörsambassadör. Här hittar du information om hur du nominerar just dina favoriter. Vi behöver ha dina nomineringar senast den 31 mars.

Tulpaner i lila och vitt.

Årets goda kraft

Årets goda kraft är en utmärkelse som delas ut årligen för att uppmärksamma en betydande gärning inom kommunen. Gärningen bedöms genom inkomna nomineringar och utses genom omröstning bland medborgarna i Höörs kommun.

Gärningen ska ha skett inom Höörs kommuns geografiska område under föregående år eller spann av år och ska ha blivit utförd av en person, en grupp personer, en förening, ett företag eller annan sammanslutning som är verksamma i Höörs kommun.

Nominera till Årets goda kraft senast 31 mars 2024

Nomineringen görs genom att skicka ett mejl till kommun@hoor.se eller ett brev till Höörs kommun, Peter Wollin, Box 53, 243 21 Höör. Märk brevet med texten ”Årets goda kraft”. Skriv en kort motivering och beskriv vilken gärning den nominerade har utfört i Höör.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer alla inkomna förslag och utser högst fem förslag som Höörsborna därefter får rösta på. Utmärkelsen delas inte ut om det kommer in för få förslag eller om förslagen inte uppfyller kriterierna.

Mellan den 13 och 31 maj 2024 pågår omröstningen och vinnaren tillkännages vid en ceremoni i närtid. För att utse en vinnare i omröstningen ska minst 3 procent av kommunens medborgare delta. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnaren om mindre än 3 procent av kommuninvånarna röstar. Mer information om utmärkelsen och tidigare pristagare. 

Årets Höörsambassadör

Utmärkelsen Årets Höörsambassadör är en hedersutmärkelse som årligen delas ut till en person, ett företag eller en förening som aktivt verkat för att förstärka den positiva bilden av Höörs kommun. Vi letar helt enkelt efter någon eller några som, genom sin verksamhet i Höör eller på annan plats, genom sitt arbete, sitt sätt att agera och synas, har visat sig vara en god ambassadör och marknadsförare av Höör, och förstärkt den positiva bilden av vår kommun.

– Här finns många engagerade personer som är med och sätter Höörs kommun på kartan. Listan på de som fått utmärkelsen tidigare år är imponerande och jag är övertygad om att det kommer in många fina förslag även detta år, säger Peter Wollin, destinations- och näringslivschef i Höörs kommun.

Nominera till Årets Höörsambassadör senast 31 mars

Nomineringen görs genom att skicka ett mejl till kommun@hoor.se eller ett brev till Höörs kommun, Peter Wollin, Box 53, 243 21 Höör. Märk brevet med texten ”Årets Höörsambassadör”. Skriv en kort motivering och ge exempel på hur den nominerade har verkat för att förstärka den positiva bilden av Höörs kommun.

Utmärkelsen Årets Höörsambassadör kommer att delas ut i samband med ett kommunfullmäktiges sammanträden senare under hösten. Mer information om utmärkelsen och tidigare pristagare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.