Årets goda kraft 2022

Årets goda kraft är en utmärkelse för att uppmärksamma en betydande gärning inom Höörs kommun. Utmärkelsen delas ut årligen. Gärningen bedöms genom nomineringar och vinnaren utses genom en omröstning bland medborgarna i Höörs kommun.

Årets goda kraft 2022: Håkan Johannesson utanför kommunhuset i Höör

Årets goda kraft 2022

Håkan Johannesson tilldelades utmärkelsen Årets goda kraft 2022. Håkan har tilldelats utmärkelsen för sitt civilkurage då han vid två tillfällen gjort avgörande ingripanden, varav det ena sannolikt räddade livet på en människa. Utmärkelsen Årets goda kraft delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2023. Håkan Johannesson fick då ta emot en bronsplakett, ett diplom och en prissumma på 26 250 kronor. Läs mer om utdelningen och Håkan Johannessons insatser.

Så utses vinnaren

Gärningen ska ha skett inom Höörs kommuns geografiska område under föregående år eller spann av år och ska ha blivit utförd av en person, grupp personer, en förening, ett företag eller annan sammanslutning som är verksamma i Höörs kommun.

Gärningen bedöms genom nomineringar och vinnaren utses genom en omröstning bland medborgarna i Höörs kommun.

För att utse en vinnare i omröstning ska minst tre procent av kommunens medborgare delta. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnaren om mindre än tre procent av kommuninvånarna röstar.

Utmärkelsen kan endast delas ut en gång per gärning och högst en gång vart tionde år till samma person, grupp, förening, företag eller sammanslutning.

Tidigare års goda kraft

  • 2021. Patricia Saaek Klinteberg

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.