Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Dags att nominera miljöpristagare

Höörs kommuns miljöpris delas ut för berömvärd insats inom miljöområdet. Lämna ditt förslag på pristagare, med en motivering, senast den 15 mars.

Priset delas ut till enskild person, företag eller organisation för berömvärd insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre och hållbar miljö genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller ett aktivt miljö- och naturvårdsarbete.

Lämna ditt förslag på pristagare, med motivering, senast den 15 mars, till: Höörs kommun, Box 53, 243 21 Höör, eller: kommun@hoor.se.

Läs mer och se listan på tidigare pristagare på sidan Höörs miljöpris.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.