Dags att nominera till stipendier och priser

Nu är det dags att nominera till stipendier och priser som delas ut varje år av nämnden för kultur, arbete och folkhälsa. Priserna och stipendierna delas ut i samband med firande av nationaldagen den 6 juni. På grund av coronapandemin kan datum komma att ändras.

Det är dags att nominera till följande priser och stipendier:

  • Kulturstipendium som ska ses som en ekonomisk uppmuntran till den eller de som gör värdefulla insatser på det kulturella området. Stipendiesumman är 5 000 kronor.
  • Kulturstipendium för ungdomar som ska ses som en ekonomisk uppmuntran till den eller de som gör värdefulla insatser på det kulturella området. Stipendiemottagaren ska vara bosatt i, eller ha anknytning till, Höörs kommun och ska inte ha fyllt 21 år. Stipendiesumman är 3 000 kronor.
  • Bästa idrottsmannagärning som delas ut till enskild idrottsutövare bosatt i Höörs kommun eller aktiv i förening eller lag med verksamhet i Höörs kommun som under året utfört en prestation inom sin gren vilken gör Höörs namn känt och som är ett föredöme för den uppväxande ungdomen i samhället. Pristagaren eller laget får ett diplom och 5 000 kronor
  • Sport 60:s vandringspris som ska delas ut till ungdom som inte fyllt 20 år och är bosatt i Höörs kommun eller aktiv i förening med verksamhet i Höörs kommun. Pristagaren får minnespokal, diplom och 3 000 kronor.

Det är även dags att ansöka om flagga

Utdelning av svenska flaggor till privatpersoner sker också på Nationaldagen. Alla är välkomna att ansöka om en flagga.

Mejla din nominering eller ansökan till kaf@hoor.se senast den 1 mars.

På vår webbsida Bidrag, stöd och stipendier — Höörs kommun kan du läsa mer om priser och stipendier.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.