Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bidrag, stöd och stipendier

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa delar varje år ut priser och stipendier på Kulturkvartersdagen den 6 juni. Både privatpersoner och föreningar kan lämna in förslag på stipendiater och pristagare. Som privatperson kan du även ansöka om en svensk flagga.

Byggnadsvårdspris

Byggnadsvårdspriset delas ut till en fastighetsägare som under de senaste tre åren underhållit eller restaurerat en byggnad eller byggnadsmiljö på ett varsamt sätt. Priset består av en gjuten plakett och ett diplom.

Utmärkelse för bästa idrottsmannagärning

Priset delas ut till en enskild idrottsutövare som är bosatt i Höörs kommun eller aktiv i förening med verksamhet i Höörs Kommun eller en lagkombination verksam i kommunen som under året utfört en prestation inom sin gren vilken gör Höörs namn känt och som är ett föredöme för den uppväxande ungdomen i samhället.
Pristagaren eller lagkombinationen erhåller ett diplom och 5 000 kronor.
Enskild person kan inte erhålla priset två gånger inom samma eller likvärdigt område.
Lagkombination kan tilldelas priset fler gånger.

Sport 60 – vandringspris

Priset ska vara ständigt vandrande och ska delas ut till ungdom som inte fyllt 20 år och är bosatt i Höörs kommun eller aktiv i förening med verksamhet i Höörs kommun.
Pristagaren erhåller minnespokal, diplom och 3 000 kronor.

Kulturstipendium

Kulturstipendiet ska ses som en ekonomisk uppmuntran till den eller de som gör värdefulla insatser på det kulturella området. Stipendiesumman är 5 000 kronor.

Kulturstipendium för ungdomar

Stipendiet ska ses som en ekonomisk uppmuntran till den eller de som gör värdefulla insatser på det kulturella området. Stipendiemottagaren ska vara bosatt i, eller ha anknytning till, Höörs kommun och ska inte ha fyllt 21 år. Stipendiesumman är 3 000 kronor.

Ansökan om flagga

Utdelning av svenska flaggor till privatpersoner sker också på Nationaldagen. Alla är välkomna att ansöka om en flagga.

Förslag och ansökningar

Förslag och ansökningar ska vara inkomna till sektorns kansli senast den 1 mars. Vill du inte fylla i en blankett så går det lika bra att mejla. Välkommen med din ansökan och ditt förslag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.