Dags att söka bidrag för enskilda vägar

Från den 1 januari kan du ansöka om kommunalt driftsbidrag för enskilda vägar. Till drift av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, inköp av nödvändiga redskap, förbättringsarbeten samt andra återkommande underhållsarbeten.

För att bidrag ska betalas ut krävs det att väghållningen är ordnad genom en samfällighetsförening som kan dokumentera sitt väghållningsansvar genom karta och delägarförteckning eller delägande fastigheter. Det krävs också att vägen får användas för allmänt bruk och att den är minst 400 meter lång.

Ansökan om bidrag måste göras varje år

Varje år måste föreningen söka kommunalt driftsbidrag. Senaste årsmötesprotokoll ska bifogas för att bidrag ska betalas ut. Innan ansökan görs ska “Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar” läsas igenom, då samfällighetsföreningen i ansökan accepterar villkoren i dessa bestämmelser. Föreningen söker bidraget mellan 1 januari och 31 mars via vår e-tjänst.

Läs mer på sidan Bidrag till enskilda vägar. Där kan du också göra din ansökan från 1 januari.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.