De första spadtagen till en ny förskola vid Sätoftaskolan

Idag togs de första spadtagen för en ny förskola vid Sätoftaskolan. Här ska det finnas plats för 9 avdelningar, med upp till 160 barn totalt, lokaler för musikundervisning, administrativa ytor samt matsal och storkök som ska betjäna hela skolområdet.

De första spadtagen togs av tio förskolebarn som ska nyttja lokalerna i framtiden. Till sin hjälp hade de Jeanette Schildt som är rektor.

Barn som tar första spadtagen för Sätofta förskola
Förskolebarn som tar första spadtaget för ny förskola i Sätofta.

Närvarande vid den första spadtagen var även bland annat Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Norrman, vd Höörs Fastighets AB, Thomas Ellkvist, vd för totalentreprenören MVB Syd AB och självklart förskolebarnen som ska använda lokalerna i framtiden.

– Vi är glada över att nu kan starta upp byggandet av den nya förskolan. Inflyttningen till kommunen är hög och utbyggnaden av Sätofta skolområde är ett led i vår fortsatta satsning att utveckla Höörs kommun till en attraktiv ort för boende, fritid och företagandet, säger Johan Svahnberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Nio avdelningar och ett större kök

Den nya skolan kommer att rymma nio avdelningar med plats för upp till 160 barn i förskoleåldern. Lokalerna, som i dagsläget rymmer förskolebarn på Sätoftaskolan kommer att användas för annan verksamhet, och barnen kommer att flytta in i den nya förskolan.

I den nya förskolan kommer det även att byggas ett storkök och matsal som möter den ökade elevantalet på Sätoftaskolan. Här kommer det att lagas mat för hela skolområdet – för alla barn på Sätoftaskola – från förskolan till årskurs 9.

Ny infartsgata och ombyggnation av idrottshallen

För att det ska bli mer funktionellt att ta sig till den nya förskolan byggs en ny infartsgata från Nybyvägen, ny parkering och en gång och cykelväg.

För att skapa en tydlig huvudentré kommer man även att bygga om idrottshallen. Ombyggnationen gör att det kommer att bli fler omklädningsrum och fler redskapsförråd.

Sätoftaförskola beräknas vara klar under våren 2022. Ombyggnad av befintlig matsal och kök samt tillbyggnad av idrottshall kommer att vara klart senast i december 2022.

Barnens funderingar och tankar kring nybygget tas tillvara

Pedagogerna på Krokodilens förskola har gjort besök med förskolebarn till byggarbetsplatsen för den nya förskolan. Barnen har varit intresserade av det som händer redan när man började riva byggnaderna för att få plats med den nya förskolan. Vid besöken har pedagogerna förklarat för barnen vad det är för arbete som de tittar på. De yngre barnen är intresserade av maskinerna och de äldre barnen är mer fokuserade på de processer som sker, de har också en annan förståelse för vad det ska bli. De har fått och kommer fortsatt få ta del av ritningarna på den kommande förskolan och har bland annat funderingar kring hur miljöer ska bli. Från dessa barn kom bland annat följande reflektion: ”Sist var det inte platt i alla fall”.

Förskolebarn som förbereder sig för att ta de första spadtagen.
Förskolebarn som får hjälp av pedagoger och rektor med att ta de första spadtagen för den nya förskolan i Sätofta.

Ny förskola vid Sätoftaskolan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.