Ny förskola vid Sätoftaskolan

Höörs kommun växer och på Sätoftaskolan har det länge varit trångt. Därför påbörjades 2020 i augusti nybyggnation för förskoleverksamhet i 9 avdelningar, lokaler för musikundervisning, administrativa ytor samt matsal och storkök som ska betjäna hela skolområdet.

Den nya förskolebyggnaden är färdigbyggd

Nu när den nya byggnaden har tagits i bruk byggs det befintliga storköket och skolmatsalen om till administrations- och undervisningslokaler. I projektet, som har en totalbudget på 90 miljoner kronor, ska även en tillbyggnad på idrottshallen göras för att skapa en tydlig huvudentré, fler omklädningsrum och fler redskapsförråd.

Sätofta förskola skolgård lekplats
Den nya gården på förskolan.
Sätofta förskola entré med bänk och trädallé
Den nya entrén till matsalen.

Trafiksäker angöring och parkering

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgodose behovet av fler parkeringsplatser i samband med att skolområdet växer har vi byggt om huvudparkeringen. Nu finns en separat körbana för buss och taxi samt förbättrad möjlighet att släppa av barn på ett säkert sätt. Det finns även fler parkeringsplatser, bättre gatubelysning och området skyltas upp på ett tydligt sätt.

En ritning på hur det är tänkt att den nya parkeringen ska se ut.
Såhär ser den nya parkeringen ut.

Varför så mycket nya lokaler?

För att kommunen ska kunna erbjuda undervisning med hög, kontinuerlig och jämn kvalitet behöver förskole- och skolverksamheten samlas inom mindre geografiska områden. Förskolor med bara en eller två avdelningar kommer på sikt sannolikt inte att kunna bedrivas med önskvärd kvalitet.

Visserligen bygger vi nio nya avdelningar för förskoleverksamhet, men 6-7 av dessa kommer att vara befintliga avdelningar som omlokaliseras från andra byggnader i kommunen. De befintliga förskolelokalerna på Sätoftaskolan kommer till exempel att användas för annan skolverksamhet. Den befintliga skolmatsalen och storköket har i takt med ökande elevantal fått kapacitetsbrist och därför är det nödvändigt med nya lokaler.

Vad händer just nu och när är allt klart?

Ombyggnad av befintlig matsal och kök samt tillbyggnad av idrottshall har påbörjats och ska vara klart senast under 2023. Den nya förskolebyggnaden invigdes under påsken 2022, här kan du läsa en nyhet om invigningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.