Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Digitaliseringsprojekt kring ekonomiskt bistånd

I Höörs kommun kommer medborgare i behov av ekonomiskt bistånd att kunna skriva sina egna nyutredningar. Det ska leda till minskad administration och mer tid över till socialt arbete för socialsekreterarna.

Inom socialtjänsten skrivs ett underlag som ligger till grund för socialsekreterares beslut om ekonomiskt bistånd.

Höörs kommun har sedan 2019 använt sig av RPA (Robotic Process Automatisation) som stöd i handläggningen av ansökningar.

Medborgare skriva egna nyutredningar

Med hjälp av moderna digitala verktyg kommer medborgarna i Höör nu att kunna skriva sina egna nyutredningar.

– Medborgaren fyller i enkla formulärsvar, som vår robot Egon sedan sammanställer och gör om till en mer utvecklad text. Texten blir då själva underlaget, säger Karin Frank, enhetschef vuxenenheten.

De ifyllda uppgifterna kontrolleras automatiskt mot olika system och register och omvandlas sedan till det underlag som ligger till grund för socialsekreterares beslut om bistånd. Underlaget diskuteras tillsammans med medborgaren.

Minskad administration

Genom att automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd minskas administrationen och tiden som frigörs kan då användas till socialt arbete, som att stötta medborgarna till att bli självförsörjande.

Det finns fortfarande möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd via en ”pappersansökan” om man vill.

Samarbete mellan kommuner

Digitaliseringsprojektet bedrivs i samarbete med Hörby kommun och kommunernas IT-bolag Unikom.

Mellan de sex Unikom-kommunerna är Höör och Hörby så kallade arbetskommuner, som tillsammans med Unikom arbetar med att ta fram och testa verktyget. Bromölla, Sjöbo, Östa Göinge och Osby är referenskommuner som kontinuerligt lämnar synpunkter, och tanken är att även dessa kommuner så småningom inför verktyget.

– Samarbetet med Hörby har varit mycket givande. När man gör saker tillsammans är det lättare att hitta nya vägar framåt och vi bidrar med olika perspektiv, säger Karin Frank.

Lanseras i februari

Projektet planeras att vara i full drift i februari 2024.

– Nästa steg skulle kunna vara att koppla på artificiell intelligens så att texten blir mer utvecklad och läsvänlig. Sen skulle den kanske till och med kunna göra bedömningen om medborgaren ska beviljas ekonomiskt bistånd, säger Karin Frank.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.