Eldningsförbudet i Höörs kommun upphävs

Med anledning av lägre temperaturer och bättre brandriskprognoser över en längre kommande period, har kommunen beslutat att upphäva förbudet mot eldning utomhus i Höörs kommun.

Kommunen bedömer, efter samråd med övriga kommuner i Skåne nordost, att det inte längre finns tillräckliga skäl att behålla eldningsförbudet.

Beslutet gäller från och med fredagen den 30 juni 2023 klockan 13.00.

Du som eldar har alltid ansvar för att elda på ett säkert och kontrollerat sätt:

  • Ta hänsyn till rådande väderförhållanden och grannar.
  • Var förberedd med släckutrustning.
  • Placera elden på ett strategiskt säkert ställe.

Är du det minsta tveksam ska du avstå från att elda.

Läs mer om att elda utomhus. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.