EU-miljoner ska stärka företag

Höör är med bland tolv skånska kommuner som får 17 miljoner till ett samarbetsprojekt som ska öka tillväxten och rusta företagen för framtiden.

Alla skåningar vet att tös betyder flicka. Men nu blir TÖS också ett projekt för att skapa tillväxt och jobb i östra Skåne. Med drygt 17 miljoner kronor i EU-medel ska ett hundratal företag få stöd för att växa och utvecklas.

På torsdagen kom beskedet om att Europeiska Socialfonden ger 17 778 782 kronor till samarbetsprojektet mellan de tolv kommunerna i östra Skåne. Omkring 100 företag med 1 500 anställda i östra Skånes kommuner får genom projektet TÖS, Tillväxt Östra Skåne, möjlighet att genomlysa och utveckla sina företags ambition och potential att växa. Syftet är att uppnå ökad sysselsättning, tillväxt, strategisk kompetensförsörjning, internationalisering och innovationsförmåga i området.

– Det här är en fantastisk möjlighet för företagen i östra Skåne att vässa sina företag och rusta inför framtiden. Projektet ger dem möjlighet att utnyttja både varandras erfarenheter och hjälp av kunniga experter, säger Christel Jönsson, kommundirektör i Kristianstads kommun.

Tolv kommuner i samverkan

De sex kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge, Osby, och Hörby inom samarbetsorganet Skåne Nordost, har tillsammans med de fyra kommunerna Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn, Ystad inom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK, och då två angränsande kommunerna Skurup och Höör gått samman om en projektansökan till Europeiska Socialfonden i samverkan med Krinova Incubator & Science Park, företagarnätverket Tillväxt Syd, Företagarna Ystad, Arbetsförmedlingen, Företagarna Skurup, Sveriges Byggindustrier, Region Skåne, Nyföretagarcentrum Kristianstad, Nyföretagarcentrum Ystad och Livsmedelsföretagen.

Projektets mål är att bidra till en ökad tillväxt hos företagen i östra Skåne genom att stärka kompetensen hos företagsledningar och anställda och att skapa en tydlig koppling mellan utvecklingsbehov, innovation, internationalisering, tillväxt och strategisk kompetensförsörjning kopplad till mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Små företag ger flest jobb

I Skåne är det är de små företagen, med färre än 50 anställda, som utgör huvuddelen av det privata näringslivet. Sedan 1990 har fyra av fem arbetstillfällen skapats i just de små företagen. För den skånska arbetsmarknaden betyder det alltså mycket om fler små företag vill och kan växa och anställa.

Det har också visat sig att det är de mindre företagen som är bäst på att skapa arbete åt unga och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De utgör alltså en viktig motor i arbetet med social inkludering – som är regionens viktigaste tillväxtfråga framöver.

Skräddarsydda modeller

TÖS-projektet kommer att ledas från från Kristianstad med Skåne Nordosts utvecklingsledare Malin Wildt-Persson som projektkoordinator. Det ska pågå i tre år och inleds med analyser av de deltagande företagen.

– Efter analysfasen kommer det att skapas skräddarsydda modeller för företagen utifrån deras behov.Hos vissa kan det handla om att ge utbildning till de anställda, hos andra om att utveckla innovationsförmågan, säger Malin Wildt-Persson.

Företag som vill delta i projektet har fortfarande möjlighet att anmäla intresse till koordinatorn Malin Wildt-Persson eller till näringslivschefen i sin kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.