Familjerådslag ett starkt verktyg för ökat medborgarinflytande

Sen 1999 används familjerådslag som metod i Höörs kommun. Fokus för ett familjerådslag är att planera för framtiden. Barnens möjlighet att göra sig hörda är en av många positiva effekter av familjerådslag som också bekräftas av nordisk forskning inom ämnet. 

-Att samla alla personer som kan bidra med kunskap, erfarenhet och stöd när ett barn eller en vuxen behöver förändra sin livssituation är helt naturligt och vem behöver inte ett socialt nätverk i form av familj, anhöriga och vänner, säger Karin Frank, en av individ och familjeomsorgens tre enhetschefer vid Höörs kommun.

Familjerådslag skiljer sig från andra typer av nätverksmöten genom att man gör upp en planering utan att socialsekreterare och andra professionella är närvarande. Innan familjerådslaget lämnar socialsekreteraren den information som behövs.

-När jag som socialarbetare möter en person, för att hen ansöker om stöd eller då en orosanmälan gjorts, kan jag bidra med min professionella kunskap och erfarenhet samtidigt som jag ser till att lagstiftning följs. Dock är det den enskilde och dennes familj som är expert på hur just deras planering ska se ut, fortsätter Karin Frank.

Alla familjerådslag är unika och det kan handla om allt från att faster ska hjälpa barnet med läxorna till att föräldrarna ansöker om familjebehandling. Barnens möjlighet att göra sig hörda är en av många positiva effekter av familjerådslag som också bekräftas av nordisk forskning inom ämnet.

Den fristående samordnaren
Annasophia Tomej har arbetat som samordnare sedan 1995.
– Mitt uppdrag är att hjälpa familj och nätverk att skapa så goda förutsättningar för ett konstruktivt möte som möjligt, berättar Annasophia.
– Förberedelsearbetet är viktigt, fortsätter hon. Det är då vi planerar för vilka personer som ska delta och hur vi ser till att alla fokuserar på huvudpersonen och lägger eventuella konflikter åt sidan.

Fokus för ett familjerådslag är att planera för framtiden. Forskning bekräftar dock ett par positiva bieffekter. Ett exempel var ett barn som återfick kontakt med en frånvarande förälder medan rådslagets planering egentligen bara rörde hur skolgången skulle fungera. Slutligen har det visat sig att en av de stora vinsterna med att delta i familjerådslag att många fått känslan av att vara en del av ett socialt sammanhang, att inte vara ensam.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.