Fogdaröd 8:2 ute för granskning

Detaljplanen för Fogdaröd 8:2 är nu ute för granskning. Det är det sista tillfället att lämna synpunkter på planen innan den fastställs.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med radhus eller kedjehus, parhus och friliggande villor. Inom en avgränsad del prövas även möjligheten för flerbostadshus och öppenvård. Planen medger en byggnation av 100-150 nya bostäder. Den tidigare bullervallen har ersatts med bullerplank i tomtgräns.

Sista dagen att lämna synpunkter på detaljplanen är den 11 januari 2019.

Läs mer och ladda ner handlingar på sidan Fogdaröd 8:2.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.