Första badvattenproverna tas på tisdag

Sommaren kom tidigt och därför startar provtagning av badvatten redan nästa vecka. I Höörs kommun finns sex kommunala badplatser. Badvattenprover tas var fjärde vecka hela badsäsongen.

Läs mer om badvattenprover och se resultat på sidan Badplatser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.