Fortsätt att hålla i och hålla ut

Den 27 december 2020 inleddes vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Först ut i Skåne var äldre och personal på särskilda boenden i Helsingborg. Det kommer att ta tid innan livet återgår till det normala. Därför är det viktigt att vi minskar smittspridningen av coronavirus (covid-19) genom att visa hänsyn till varandra och fortsätta följa de allmänna råden.

Trots att vaccinationen har påbörjats i Skåne är det viktigt att vi hjälps åt och håller ut ett tag till. Det kommer att ta ett tag innan hela Sveriges befolkning erbjuds vaccinering. Det är därför viktigt att fortsätta följa de allmänna råden även när fler blir vaccinerade. Det beror på att det tar tid för kroppen att bilda antikroppar mot sjukdomen, det finns en liten risk att du kan få sjukdomen även efter att du har fått vaccin, du kan sprida viruset även utan att vara sjuk – till exempel genom kontaktsmitta, det är oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.*

*Källa: 1177.se

Skydda dig och andra från smittspridning (folkhalsomyndigheten.se)

Äldre och personal på särskilda boenden vaccineras först

Region Skåne utgår från Folkhälsomyndigheternas nationella plan för vaccination mot covid-19. Huvudprincipen är de som har störst behov skyddas först. Det är äldre och personal på särskilda boenden som vaccineras först.

Vaccination enligt prioriteringslista

I takt med att vaccintillgången ökar kommer vaccination att erbjudas även övriga riskgrupper:

  1. Äldre med hemsjukvård och/eller hemtjänst med omvårdnadsinsatser i hemmet.
  2. Personal inom äldreomsorgen som arbetar med ovanstående personer.
  3. Hushållskontakter – vuxna som lever tillsammans med personer i grupp 1.

Enligt Region Skånes vaccinationsplan kommer det att dröja fram till midsommar 2021 innan vaccinen har erbjudits till hela befolkningen. När just du blir erbjuden vaccin beror bland annat på hur många doser regionerna får och när de levereras.

Vaccination mot covid-19 (skane.se)

Du som funderar på att vaccinera dig mot coronavirus (covid-19)

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett virus. De flesta som får sjukdomen covid-19 blir lindrigt sjuka, men en del blir allvarligt sjuka. I värsta fall kan man avlida i sjukdomen. Att vaccinera sig mot covid-19 är gratis och kan skydda dig från att få sjukdomen och smitta andra personer.

Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Viktig att vara källkritisk

Det är viktigt att vara källkritiskt när du tar del av information om vaccin. Desinformation och rykten sprids lätt i sociala medier. Var uppmärksam på vilken källa informationen om vaccin kommer ifrån och att den bygger på evidensbaserade eller vetenskapliga fakta. På 1177.se finns faktagranskad, aktuell och säker information.

Mer information om vaccinet mod covid-19

Mer information om vaccinet mot covid-19 finns på 1177.se, Region Skånes och Folkhälsomyndighetens webbsidor.

Om vaccin mot covid-19 (1177.se)
Vaccination mot covid-19 (skane.se)
Vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.