Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Fritidshemmen ställer ut på biblioteket

Teknikerna är fria och blandade när kommunens fritidshem ställer ut sina verk på biblioteket. Besökaren kommer att få se allt från handdockor till mini-mello.

Lustfyllt lärande är samlingsnamnet för utställningen, men utöver det är friheten stor.
– Vi vill inte styra så mycket utan elevernas kreativitet ska få flöda fritt, säger Anna-Lena Svensson, fritidspedagog och samordnare för projektet.

Stort att få ställa ut

Alla kommunala fritidshem deltar i utställningen som startar på måndag den 11 februari och pågår till den 28 februari på Höörs bibliotek.
– Eleverna tycker detta är jätteroligt och har verkligen jobbat på. Att få se sina egna saker på en utställning är stort, berättar Anna-Lena Svensson.
Utställningen är också ett tillfälle för eleverna att se vad andra har gjort och för att få ytterligare inspiration och idéer.

Aktuella ämnen och stor variation

Besökaren kommer att få se många olika alster och stor variation. Teknikerna är många och blandade. Varje fritidshem och varje elev har arbetat med ämnen som är aktuella för närvarande.
– Vi vill visa vad vi gör på fritidshemmen och att barn fortfarande kan skapa.

Blivit tradition

Fritidshemmens utställning på biblioteket har blivit något av en tradition. Den avslutar en intensiv och kreativ period, ger ett tydligt mål för eleverna och ett tillfälle för allmänheten att få en inblick i fritidshemmens verksamhet. Precis som all annan pedagogisk verksamhet lyder fritidshemmen under läroplanen. Den säger bland annat att elever ska ges möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.