Gåva till anställda är samtidigt nytt stöd till lokala företagare

Höörs kommun har beslutat att skänka en gåva i form av presentkort till medarbetare. Gåvan är ett tack för medarbetarnas arbetsinsatser under pågående coronapandemi. Presentkorten består av 1000 kronor och ges till alla medarbetare med aktiv anställning under perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2020. Gåvokorten, som kan nyttjas inom de företag som är medlemmar i den lokala handelsklubben i Höör, är samtidigt ett ekonomiskt stöd till det lokala näringslivet som just nu går igenom en svår tid.

Foto: Karolina Grabowska, KaboomPics

Medarbetare inom Höörs kommun gör varje dag en insats under coronapandemin som organisationen är mycket stolt över.

Gåvan är därför ett tack och en uppmuntran för arbetet som utförs av de omkring 1 400 medarbetarna i kommunen under denna historiskt tuffa tid.

Vi behöver hjälpas åt

Samtidigt känner kommunen väl till den utmanande situation som många företag i Sverige just nu befinner sig i, där flera näringsidkare kämpar för att alls kunna finnas kvar efter pandemin.

Höörs kommun förenar därför nytta med nöje genom att skänka en gåva till sina anställda som samtidigt blir ett stöd till det lokala näringslivet i Höör.

– När möjligheten finns att erbjuda våra anställda något extra detta tuffa år så ska vi självklart göra det, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg (M). Att vi samtidigt kan rikta satsningen till det lokala näringslivet i Höör är extra roligt. Vi ser ännu inte slutet på den pandemi som vi är inne i och tillsammans behöver vi hjälpas åt för att värna våra jobb och företagare så att de finns kvar när pandemin är slut.

– Vi behöver våra handelsföretag och vi behöver våra duktiga medarbetare, fortsätter Camilla Lindhe, kommundirektör.  Att ha möjlighet att förena två goda ting i samma gåva känns riktigt bra. Pengarna stannar i kommunen och blir till glädje för många.

Stöd till det lokala näringslivet

Kommunen presenterade i våras åtgärder för att stärka besöksnäringen och det lokala näringslivet och i förra veckan presenterades en stödåtgärd vid namn Företagsmotorn.

Detta blir den tredje stödinsatsen för det lokala näringslivet under året.

– Gåvan är ett presentkort på 1 000 kronor som kommer att gälla hos Höörs Handelsklubbs cirka 60 medlemmar. Det finns en stor variation mellan varu- och tjänsteutbudet så förhoppningsvis ska många av medlemmarna kunna få del av ökad försäljning, avslutar Peter Wollin, destinations- och näringslivschef.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.