Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Gemensam familjerätt för Höör, Hörby och Eslöv

Eslövs kommun har tillsammans med Höörs och Hörbys kommuner avtalat om att driva en gemensam familjerättsenhet. Från och med 1 mars 2024 kommer personalen att vara placerad i Eslöv. Chef för familjerättsenheten är Antonija Andersson.

Detta innebär att Höörs medborgare kommer att kallas till möten i Eslöv, om inte skäl finns för att mötas i Höörs kommun.

Gemensamt telefonnummer och mejladress

Invånarna i samtliga kommuner kommer i kontakt med familjerätten med ett gemensamt telefonnummer, 0413-641 04 och e-postadress, familjeratten@eslov.se.
Familjerättens telefontider är: måndagar och torsdagar 13.00–14.30, onsdagar och fredagar 10.00–12.00.

Därför samverkar kommunerna

Höörs, Eslövs och Hörbys kommuner är överens om att samverkan kommer att stärka och utveckla familjerätten genom kompetenshöjning, kontinuitet och god kvalitet.

Detta gör familjerätten

Hos familjerätten kan du få rådgivning och stöd i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge, faderskap/föräldraskap samt adoptioner.

Mer information om familjerätten på Eslövs kommuns webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.