Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Godkänt badvatten på alla badplatser

De senaste proverna visar att badvattnet är tjänligt vid alla badplatser utom  Gamla Boo och Sätofta, där badvattnet är tjänligt med anmärkning. Det betyder att bakteriehalterna är något förhöjda. Men vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.

Årets fjärde provtagning visar på att badvattnet är tjänligt vid Vaxsjöns, Tjörnarpssjöns samt Dagstorpssjöns västra och östra badplats. Vid badplatserna Gamla Boo och Sätofta är badvattnet tjänligt med anmärkning. Det betyder att halten bakterier i provet är något förhöjd, men att bada i vattnet bedöms inte utgöra någon hälsorisk.

Badvattenproverna togs i tisdags, den 14 augusti. Temperaturen i vattnet är minst 20 grader. Vid badplatserna Gamla Boo och Sätofta tas ett nytt prov 2018-08-21 på grund av resultatet tjänligt med anmärkning.

Läs mer om våra badplatser och badvattenprover på sidan Badplatser.

Se provresultat på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.