Godkänt badvatten på alla badplatser

De senaste proverna visar att badvattnet är tjänligt vid alla badplatser utom  Gamla Boo och Sätofta, där badvattnet är tjänligt med anmärkning. Det betyder att bakteriehalterna är något förhöjda. Men vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.

Årets fjärde provtagning visar på att badvattnet är tjänligt vid Vaxsjöns, Tjörnarpssjöns samt Dagstorpssjöns västra och östra badplats. Vid badplatserna Gamla Boo och Sätofta är badvattnet tjänligt med anmärkning. Det betyder att halten bakterier i provet är något förhöjd, men att bada i vattnet bedöms inte utgöra någon hälsorisk.

Badvattenproverna togs i tisdags, den 14 augusti. Temperaturen i vattnet är minst 20 grader. Vid badplatserna Gamla Boo och Sätofta tas ett nytt prov 2018-08-21 på grund av resultatet tjänligt med anmärkning.

Läs mer om våra badplatser och badvattenprover på sidan Badplatser.

Se provresultat på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.