Gott nytt år önskar Höörs kommun

Vi önskar alla ett gott slut och en god början på 2020. Var försiktig och följ föreskrifterna om du ska hantera raketer på nyårsafton. Fyrverkerier kan vara vackra och festliga - men även farliga.

På offentlig plats får fyrverkerier bara användas från nyårsafton klockan 18.00 till nyårsdagen 01.00. Vid alla andra tillfällen krävs tillstånd från polisen. Tänk på att sen den 1 juni är raketer med styrpinne inte längre tillåtna. Om du bryter mot detta kan det leda till böter och att fyrverkerierna beslagtas.

Hantering och regler

När du använder fyrverkerier ska du vara minst 18 år gammal, nykter och följa bruksanvisningen samt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Höörs kommun.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna är tydliga med vad som gäller:

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

§ 20.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats eller på förskolor, skolor och särskilda boenden utan tillstånd från Polisen. Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan tillstånd från Polisen från nyårsafton kl. 18:00 till nyårsdagen kl. 01:00.

Överträdelse av allmänna lokala ordningsföreskrifter

§ 23.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 4-23 kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 2 st ordningslagen (1993:1617). I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna och andra länkar gällande raketer kan du läsa om på sidan Fyrverkerier.

Polisens allmänna rekommendationer och

Anser du att någon bryter mot ordningsföreskrifterna är det Polisen du ska kontakta.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.