Fyrverkerier

Fyrverkerier kan vara vackra och festliga. Men även farliga. Många känner inte till vilken kraft som finns i fyrverkeripjäserna. En felaktigt avfyrad pjäs kan innebära stora risker för människor och egendom. Att vara onykter då du hanterar fyrverkerier ökar olycksrisken betydligt.

Varje år skadas cirka 100 människor så allvarligt av fyrverkerier att de behöver söka läkarvård. De vanligaste skadorna är bränn- och sårskador. Hjälp oss hålla skadorna från fyrverkerier nere.

Hantering och regler

När du använder fyrverkerier ska du vara minst 18 år gammal, nykter och följa bruksanvisningen samt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Höörs kommun.

På offentlig plats får fyrverkerier bara användas från nyårsafton klockan 23 till nyårsdagen 1 efter tillstånd från Polisen.

Smällare och raketer med styrpinne är tillståndspliktiga i Sverige och kräver särskild utbildning. Med smällare avses en pjäs som har kraftig knall som främsta effekt. För att få köpa och avfyra sådana fyrverkerier behöver du gå en särskild utbildning och därefter söka tillstånd för förvaring och hantering av explosiv vara hos Räddningstjänsten Skånemitt. Smällare har krävt tillstånd sedan 2002 och raketer med styrpinne sedan 2019. Även om tillståndspliktiga fyrverkerier har inköpts innan tillståndsplikten infördes, krävs fortfarande tillstånd för att få avfyra dem.

Om du bryter mot ovanstående kan det leda till böter och att fyrverkerierna beslagtas.

Försäljning

Planerar du att sälja fyrverkerier kräver detta ett tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Detta tillstånd söks hos Räddningstjänsten Skånemitt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.