Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

GPS-larm för trygghet, säkerhet och ökad aktivitetsnivå

Med en åldrande befolkning och allt fler äldre med stora hjälpbehov står Sveriges kommuner inför stora utmaningar. Innovatörerna i Höörs kommun arbetar därför aktivt med att se vilka problem som finns och att ta fram en hel del nya lösningar.

En av lösningarna är GPS-larm som innebär att medborgarna kan öka sin aktivitetsnivå utomhus. Det medför, förutom trygghet, en vinst i att medborgarna fortsätter vara aktiva och självständiga och på sikt eventuellt kan skjuta upp insatser från kommunen.

Flera olika typer av GPS-larm

Höörs kommun kan erbjuda fem olika typer av GPS-larm. Larmen kan, och bör, användas utomhus. De har kontakt med satelliter och ju fler satelliter de har kontakt med desto bättre positionering kan de ge. De flesta larmen, förutom skosulan, har en knapp du trycker på som utgör ett larm till larmgruppens eller nattpatrullens telefoner. För att kunna täcka olika behov finns olika funktioner i alla larmen. Vissa larm kan du ringa till och få kontakt med medborgaren den vägen. Skosulan larmar automatiskt om du har ställt in ett geofence som fungerar som ett slags tekniskt staket. Sulan används mestadels till personer med kognitiv funktionsnedsättning såsom till exempel demenssjukdom.

Trygghet både för medborgare och anhöriga

Variationen på GPS-larmen är stora, detta för att arbetsterapeuterna ska kunna individanpassa larmen och inte göra insatsen integritetskränkande. Möjligheterna är många och alltid individuellt utprovade. Åtta medborgare har GPS-larm för tillfället. Det är medborgare som inte känner sig helt trygga i att vara utomhus ensamma då deras vanliga trygghetslarm endast fungerar inomhus. Anhöriga till medborgarna känner också en stor trygghet i att veta att det alltid finns tillgång till hjälp oavsett var deras anhöriga befinner sig.

Medarbetardriven innovation

Innovatörerna har tagit fram Höörs kommuns innovationsmodell – HÖKIM – och arbetar ständigt med att ta fram innovativa lösningar. Förutom GPS-larmen håller de på att testa en mobil dusch, spol- och torktoalett och en portabel toarullshållare är på gång. Innovationsgruppen tar emot förslag och idéer på innovativa lösningar för att se om de går att utveckla vidare. Innovationsarbetet verkar i tre huvudspår; medborgaren, ekonomi och verksamhetsnytta och alltid med fokus på ökad trygghet, aktivitet och självständighet hos medborgaren.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.