Höjning av terrorhotnivån i Sverige

Säkerhetspolisen meddelade igår att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala. Bakgrunden är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Säkerhetspolisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt, vara medvetna om det säkerhetsläge som råder och vara vaksamma på avvikande beteenden.

Kommunens verksamheter

Höörs Kommuns verksamheter är öppna som vanligt och vi följer utvecklingen.

Var källkritisk

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Var källkritisk – sprid inte obekräftad information.

Svenska myndigheter om säkerhetsläget

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.