Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Holma folkhögskola får Höörs kommuns miljöpris 2019

Årets miljöpristagare är kanske okänd för en del Höörsbor, men Holma folkhögskola jobbar intensivt med att bidra till Höörs kommuns vision om att vara en plats där idén om hållbar utveckling drivs långt och där naturens möjligheter tas till vara.

Hugo Malm undervisar på Holma folkhögskola och blev glad när han fick beskedet om att skolan är årets miljöpristagare:

– Det känns fantastiskt! Jätteroligt att vårt arbete blir uppmärksammat och uppskattat av Höörs kommun!

Kursdeltagare även utanför Skåne

Holma folkhögskola har varit igång sedan år 2016 och har strävat efter att få en bredd på utbildningarna inom hållbarhetsområdet. Skolan erbjuder kurser om odling, småskalig produktion, och återbruk men också inom byggnadsvård och entreprenörskap. Den allmänna kursen finns i Lund medan övriga kurser är förlagda till Holma. Omkring hälften av de 200 kursdeltagarna läser hel- eller deltidskurser på skolan. Resten läser distanskurser där deltagarna enbart träffas några helger och däremellan pluggar på egen hand.

– Bland våra kursdeltagare finns en stor variation, både i bakgrund och i ålder. Ungefär hälften av dem bor i Malmö medan en fjärdedel kommer från orter utanför Skåne och väljer att flytta hit för att gå på skolan.

För många av kursdeltagarna blir tiden på Holma en ögonöppnare för Höör och kommunens kvaliteter. Det är flera som efter avslutad utbildning har bosatt sig i mittskåne och dragit igång företag eller projekt.

All undervisning i Höör så småningom

Från och med 2020 kommer all undervisning att bedrivas i Holma. För Hugo Malm och hans kollegor är det viktigt att Holma blir en samlad skola där folkhögskolans idé om att ge människor möjlighet att mötas och lära av varandra kan förverkligas.

– Visst är det smidigt att vara i Lund men det är mer inspirerande och går att verka på ett helt annat sätt i Höör. När vi är på plats kan vi bli den aktiva aktör vi vill vara i kommunen!

Prisutdelningen sker i samband med kulturkvartersdagen och nationaldagsfirandet vid Berggrenska gården den 6 juni klockan 16.30.

Läs mer om:

Holma folkhögskola

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.