Höör klättar i miljöranking

Idag släpptes listan över Sveriges bästa miljökommuner. Höörs kommun har klättrat rejält och hamnar i år på 103:e plats vilket är 64 placeringar bättre än 2016.

Rankingen genomfördes för nionde året i rad av tidningen Aktuell Hållbarhet (tidigare Miljöaktuellt). Resultatet grundas dels på en enkät som Aktuell hållbarhet genomför själva, dels på resultat från undersökningar gjorda av bland annat Boverket och Naturvårdsverket.

Angelägna områden

Frågebatteriet som ligger till underlag för rankingen ändras lite från år till år för att kunna fånga upp de områden som är mest angelägna. Varje år ställs en rad allmänna frågor om miljö och hållbarhet. I år ligger också ett särskilt fokus på avfall och återvinning samt kemikalier.

Strategi för Agenda 2030

Höör samlade poäng bland annat på ha en strategi för att arbeta med Agenda 2030 i vår integrerade årsredovisning. Vi har också tydliga målsättningar för vårt klimatarbete och följer även upp arbetet på ett systematiskt sätt.

Hållbara transporter

Att vi arbetar med att öka andelen hållbara transporter och förnybar energi gav också poäng. Annat arbete som samlar pluspoäng är att vi har en kemikalieplan för förskolan, att det organiska avfallet samlas in separat i kommunen och att vi arbetar strategiskt med frågor som rör vatten och avlopp.

elbil på laddning
Övergång till el- och gasdrivna fordon är en del av kommunens miljöarbete.

Hur kan det gå ännu bättre?

Några områden som vi kan behöva arbeta mer med, är att ta fram nya lokala miljömål, utarbeta placeringsdirektiv som utesluter investeringar med stor klimat- och miljöpåverkan, samt påbörja ett systematiskt arbete med ekosystemtjänster.

Grattis till Helsingborg och Lund!

Bland de skånska kommunerna gick det allra bäst för Helsingborgs kommun som i år toppar rankingen och Lunds kommun som hamnade på fjärde plats. Grattis!

Läs gärna mer om rankingen på http://kommunrankning.miljobarometern.se/

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.